Author name: Сколио БГ

Психологически аспекти, свързани с оценката и лечението на идиопатична сколиоза при юноши и възрастни

Уебинар: Психологически аспекти при идиопатична сколиоза

Как да подкрепим пациентите със сколиоза, как да успокоим тревожните родители? Ценни психологически съвети и стратегии в уебинара на SOSORT на тема “Психологически аспекти, свързани с оценката и лечението на идиопатична сколиоза при юноши и възрастни”.

Уебинар: Психологически аспекти при идиопатична сколиоза Read More »

Запис на доклада: "Съвременната кинезитерапия при гръбначни изкривявания" на Борислав Чонгов, доктор

Съвременна кинезитерапия при гръбначни изкривявания

Съвременната кинезитерапия при гръбначни изкривявания се основава на иновативни методи като Концепцията на Риго, SEAS, FITS, Шрот терапия и др. Докладът “Съвременна кинезитерапия при гръбначни изкривявания” представя различните подходи към физиотерапевтичното лечение на гръбначни изкривявания в ракурса на историческия преглед и традициите в България.

Съвременна кинезитерапия при гръбначни изкривявания Read More »

Живот в корсет - Елеонора Каридова позира със своите корсети

Живот в корсет

Сколиозата те връхлита спонтанно, не пита, не чука на вратата, капризна е, мистериозна и необяснима. Тя се появява като вихрушка в живота ти, преобръща го и го променя, нареждайки се сред важните за теб неща в ежедневието, изискващи внимание и грижа – но накрая ще се запиташ, не е ли било за добро всъщност?

Живот в корсет Read More »

Изправителна гимнастика в Декатлон със Сколио БГ-покана за открита тренировка

Изправителна гимнастика в Декатлон със Сколио БГ

Децата със сколиоза се справят успешно в живота и винаги успяват да извлекат безграничния потенциал от предизвикателствата, точно както Теди приема своята сколиоза я превръща в творчество.

Изправителна гимнастика в Декатлон със Сколио БГ Read More »

Форметрик-новаторска технология за светлооптичен 3D/4D анализ на гръбначния стълб и стойката

Безплатни профилактични прегледи за гръбначни изкривявания по случай деня на детето – 1 юни в УСБАЛ по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев”

Изследването с Форметрик дава най-близка оценка за наличие на сколиоза без рентгеново облъчване. Компютърен софтуер анализира изкривяването на линиите и с помощта на метода Фотометрия генерира триизмерен модел на повърхността.

Безплатни профилактични прегледи за гръбначни изкривявания по случай деня на детето – 1 юни в УСБАЛ по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев” Read More »

Scoliosis Summer School- Лагер за деца с гръбначни изкривявания

Лагерът цели специализираната физиотерапия да бъде приложена интензивно, в съчетание с висока физическа активност. Децата ще бъдат потопени в различна от ежедневието среда, сред природата и в комапнията на свои връстници.

Scoliosis Summer School- Лагер за деца с гръбначни изкривявания Read More »

Нови методи при лечението на сколиоза- Schroth, SEAS, ApiFix 

„Практическа педиатрия“ е специализираното научно списание за педиатри и общопрактикуващи лекари. В авторската си статията Борислав Чонгов обяснява по какво се различават някои от съвременните методи за лечение на адолесцентна сколиоза….

Нови методи при лечението на сколиоза- Schroth, SEAS, ApiFix  Read More »