ТЕРАПИЯ ПРИ СКОЛИОЗА

Сколиоза
Какво е сколиоза. Видове гръбначни състояния. Специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза.

ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ

Физиотерапия при сколиоза

Ние разбираме природата на сколиозата. Използваме традиционните български физиотерапевтични методики и ги свързваме с новите, базирани на доказателства, световни тенденции при физиотерапевтично лечение на сколиоза и гръбначни състояния.

Адолесцентна идиопатична сколиоза e комплексна триизмерна торзионна деформация на гръбначния стълб и торса, появяваща се при деца в добро общо здравословно състояние, която може да прогресира във връзка с множество фактори по време на всеки един бърз период на растеж в развитието. (Димитрова Е. 1991 г., Rigo M. и съавт. 2010 г.) 

Клиничните ѝ прояви са предмет на широк кръг от дисциплини – биомеханика, епидемиология, физиология, физикална терапия, ортопедия, вътрешна медицина, психология и др. 

Еволюцията на гръбначния стълб преминава през различни стадии, за да достигне съвременната си морфология. Честите заболявания и аномалии на гръбначния стълб налагат прецизното му изучаване и създаване на по-нови методи за изследване, лечение и рехабилитация. 

Повишеното внимание към изучаването на сколиозите се налага и поради нарастващия брой на гръбначни изкривявания през последните години сред учениците. (Димитрова Е. и съавт. 2013 г., Лангова и съавт. 2000 г., Попова-Добрева Д. и съавт. 2008 г., Grivas TB и съавт. 2002 г., Lonstein J и съавт. 1982 г., Wong H и съавт. 2005 г.) 

Гръбначните изкривявания са широко разпространени и представляват сериозен медико-социален проблем, ето защо ранната диагностика и ранното лечение може да доведе до недопускане на тежки изкривявания на гръбначния стълб. 

Поради незабележимото начало, бавното и безболезнено протичане, слабата изразеност на клиничните симптоми при деца с неправилна стойка се стига до късно диагностициране и лечение. (Попова-Добрева Д. и съавт. 2008 г.) 

Разпространението на сколиозата е между 1% и 12% (Tanchev P. и съавт. 2000 г.). При скринингови проучвания най-често е между 2-3%. (Negrini S. и съавт. 2018 г.).

ВИДОВЕ СКОЛИОЗА

Какво е сколиоза?

В своята еволюция гръбнакът преминава през различни етапи на промени и развитие, за да достигне своето съвършенство при съвременния човек. Гръбначният стълб притежава естествени физиологични извивки, които го правят изключително функционален и издръжлив на изправената стойка на човека. Благодарение на двойно S-образната му форма той може да функционира като пружина и да абсорбира непрекъснатото натоварване, свързано със земното притегляне.

СИМПТОМИ

Как се открива сколиозата?

Знаете ли, че съществуват някои предупредителни знаци, които могат да сигнализират за появата на сколиоза?  Ако забележите някой от признаците на сколиоза, не изпадайте в паника, но и не отлагайте консултацията с ортопед.
Курс Концепцията на Риго, провеждан от Сколио БГ
BSPTS – CONCEPT BY RIGO

Концепцията на Риго

Терапевтичен план за познавателно (когнитивно), сензомоторно и кинестетично обучение, при което учим пациента да подобри своята триизмерна сколиотична стойка и да прекъсне прогресирането, свързано с модела на порочния кръг.

Получавайте месечния бюлетин на Сколио БГ

Научавайте първи всички новости, събития и интересни факти от света и България и бъдете правилно информирани с месечния бюлетин на Сколио БГ.

ТЕЛЕФОН И ИМЕЙЛ

0884 717 888
siz@siz.bg

АДРЕС

гр.София, 1404 ж.к. Стрелбище
бул.”Петко Ю. Тодоров”, блок 5

КАБИНЕТИ

Център “Спорт и здраве”
УСБАЛО “Проф. Бойчо Бойчев”
Медицински център “Медикеър”