ЦЯЛОСТНА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СКОЛИОЗА И
ГРЪБНАЧНИ ДЕФОРМАЦИИ, БАЗИРАНА НА ПРИНЦИПИТЕ НА К. ШРОТ

СКОЛИО БГ

СКОЛИО БГ е цялостен модел на лечение, базиран на доказателствената медицина. Сколио БГ следва и разбира определението за здраве на световната здравна организация (СЗО), което гласи: „Здравето е физическо, психическо и социално благополучие, а не отсъствие на болест“ и го прилага според индивидуалните особености на пациентите.  

СКОЛИО БГ е част от мултидисциплинарен екипен подход, който включва: 

 • диагностика, проследяване и назначаване на терапията от специалист ортопед;
 • физиотерапия от обучен кинезитерапевт (рехабилитатор);
 • връзка с ортопедичен техник за изработка на ортеза – корсетолечение;
 • взаимодействие със специалистите по образна диагностика;
 • включване като партньор, а не като пациент на детето или възрастен с гръбначно състояние;
 • обучение и поясняване на родителите и мотивиране на тяхното участие;
 • психологическа подкрепа;
 • генетични тестове за определяне на произхода и прогноза за протичането. 

СКОЛИО БГ познава философията на световното дружество за ортопедично и рехабилитационно лечение на сколиоза SOSORT
Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment

Изпълняваме основните препоръки за специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза (СФУС):

→ самостоятелна корекция в трите равнини на изкривяването → тренировка в активни дейности от ежедневния живот (ДЕЖ) → стабилизиране на коригираната осанка → обучение на пациентите

СКОЛИО БГ познава философията на световното дружество за ортопедично и рехабилитационно лечение на сколиоза SOSORT
Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment

Изпълняваме основните препоръки за специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза (СФУС):
→ самостоятелна корекция в трите равнини на изкривяването → тренировка в активни дейности от ежедневния живот (ДЕЖ) → стабилизиране на коригираната осанка → обучение на пациентите

СКОЛИО БГ съчетава всички традиционни техники за изправителна гимнастика, преподавани в българските университети и ги комбинира с помощта на индивидуален подход със съвременните методики, одобрени от SOSORT.  

Кинезитерапевтите, одобрени от СКОЛИО БГ, могат да създават индивидуални програми от упражнения, съобразени с нуждите на пациента: 

Изправителна гимнастика

Методика, развивана от българските специалисти – доц. Соколов, доц. Сливков, проф. Димитрова, Рада Тренкова, Райна Стойкова и много други.

Theraband Academy

Методите за еластично съпротивление, проприоцептивна тренировка и миофасциална релаксация на Theraband Academy, развита от Phil Page.

BSPTS-Концепцията на Риго

Концепцията на д-р Риго използва и доразвива принципите на Шрот (Schroth).

SEAS-Scientific Exercises Approach to Scoliosis

Научен подход за упражнения при сколиоза (Италия), разработен от ISICO и д-р Микеле Романо.

FITS-Functional Individual Therapy of Scoliosis

Функционална индивидуална терапия за сколиоза (ФИТС), разработена от Marianna Białek PT, PhD (Мариана Бялек, доктор) и Andrzej M’hango PT, PhD, D.O. (Андржей М’ханго, доктор) (Полша).

ISST-International Schroth 3-dimensional Scoliosis Therapy

Международно 3D Шрот лечение на сколиоза (Германия).

Сколио БГ работи по четири световно признати и одобрени от SOSORT методики за специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза – Концепцията на Риго, SEAS, FITS и ISST.

Изборът или комбинацията на методики зависи от индивидуалните показатели на всеки пациент: степента и типа на изкривяването, възрастта и етапа на растеж. Ние търсим най-правилния подход и се адаптираме спрямо развитието на сколиозата.

Физиотерапевтичният план на Сколио БГ се изготвя по одобрен протокол, включващ определени стъпки и задължително следван от всеки кинезитерапевт на екипа.

 • индивидуална система за корекция на гръбначните състояния;
 • подпомагаща терапията при корсетолечението, с чиято помощ се стабилизира постигната корекция;
 • подготовка за хирургично лечение чрез подобряване еластичността на меките тъкани и подвижността на ставите;
 • следоперативна специфична кинезитерапия за подобряване на стойката и по-лесна адаптация.;
 • разработване на скринингови програми, ориентирани към училищата за откриване на гръбначните състояния и взаимовръзката им с предполагаеми причини.
 • проучвания в областта на гръбначните състояния за ефективността на проведеното лечение, прогноза на изкривяванията и откриване на причините. 

1. Методи за оценка и анализ на гръбначните състояния:

 • клинична оценка и анализ на позата;
 • оценка и функционален анализ на качествата на пациента;
 • оценка на физическото състояние чрез тестове и кинезиологична електромиография;
 • оценка и анализ от видео растерна стереография – Форметрик, SPINE 3D;
 • анализ на рентгенографията;
 • съдействие за генетични тестове при необходимост;
 • изготвяне на комплексна оценка на пациента и даване на реалистични прогнози за протичане на етапното лечение.

2. Обучение и включване като активен партньор, а не като пациент на засегнатия от гръбначното състояние дете или възрастен.

3. Обучение на родителите на детето и включването им в оздравителния процес.

4. Обучение в коригиращи упражнения с индивидуален подход.

5. Изготвяне на индивидуални програми от упражнения, които се надграждат и се развиват според прогресията на сколиотичната крива по време на цялото лечение.

6. Подпомага контакта с останалите специалисти от мултидисциплинарния терапевтичен екип.

7. Активно участие в цялостния мултидисциплинарен модел на лечение.

Допълнително се концентрира в:

 • организиране на обучения за специалисти;
 • организиране на обучения за интересуващи се от гръбначните състояния;
 • създаване и превод на професионална и общо информативна, достъпна литература под формата на учебници, книжки, комикси и брошури;
 • популяризиране на научните постижения в областта на гръбначните състояния;
 • създаване на различни форми за лечение – лагери сред природата, индивидуални и групови занимания в специално оборудвани според изискванията на Сколио БГ центрове;
 • онлайн терапия и продължаваща самостоятелна терапия в домашни условия;
 • кинезитерапевтите в СКОЛИО БГ се обучават и развиват ежегодно, поддържат професионални контакти и обменят опит помежду си;
 • участия на български и международни научни прояви за споделяне на опита и коригиране на познанията, съобразно съвременните тенденции на физиотерапевтичното лечение на гръбначни състояния.

УСЛУГИ

СКОЛИО БГ е физиотерапевтичен подход, а не самостоятелно лечение. 
СФУС

Специфични физиотерапевтични упражнения при деца и възрастни със сколиоза или други гръбначни състояния: кифоза и Шеорман, лордоза.

Кинезитерапия

Възстановителни физиотерапевтични процедури при плоскостъпие,  след оперативни интервенции, при травми и заболявания на опорно двигателния апарат.

Scoliosis Online School

Технологична услуга, разработена с д-р Микеле Романо, директор на ISICO, която позволява да предоставяме онлайн консултации и терапия. Услугата се предлага индивидуално и в група под ръководството на инструктор на Сколио БГ.

Лагер Scoliosis Summer School 2024

Лагер за деца с гръбначни изкривявания. Интензивна лятна програмата, базирана на специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза, съчетана с висока физическа активност.

СКОЛИО АКСЕСОАРИ

Пълен набор от уреди за рехабилитация, необходими за специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза, кифоза, лордоза и плоскостъпие.

 • кожени и хавлиени падове, щеки, кубове и колани;
 • ластици и продукти на Theraband;
 • Орто пъзел-модулни килими 

Новини и полезна
информация

Тук ще откриете новини, събития, научни доклади, статии, интервюта и интересни факти за кинезитерапията при сколиоза в България и по света.  

“Аз и сколиозата” акцентира върху успехите на българските специалисти, високото ниво на лечение на сколиозата у нас. Основният фокус падна върху децата, за които сколиозата е едно преодолимо препятствие. Те се осмелиха да излязат пред всички, за да дадат кураж на тези, които се притесняват и да им покажат, че всичко е възможно. .
В част 2 на наръчника, психологът Емилия Крушков предоставя практически съвети за мотивация при рехабилитация на деца със сколиоза. Съветите обхващат как да се съчетаят рехабилитационните упражнения с ежедневието на детето, като се набляга на изграждането на умения за управление на времето. Крушков предлага стратегии за насърчаване на децата да правят упражненията.
НАЙ-ВАЖНОТО

Сколиозата е комплексно триизмерно торзионно изкривяване на гръбначния стълб и торса, появяващо се при здрави деца. Тя засяга 2-3% от общата популация. Сколиозата може да прогресира по време на бързия растеж в пубертета или по-късно в живота.

Прочетете повече

Ранното откриване на сколиозата предотвратява развитието . Някои от най-характерните белези са разлика във височината на раменете или хълбоците, хлътнал или несиметричен гръден кош, асиметрични талийни триъгълници, наклонен или завъртян таз и други.

Прочетете повече

Програма със специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза (СФУС) се назначава по установени протоколи. Тя е индивидуално адаптирана според типа на кривата, степента на прогресия и клиничните характеристики на пациента.

Прочетете повече

Световното дружество за лечение на сколиоза (SOSORT) признава няколко методики и системи. Тези школи изцяло следват ръководствата на SOSORT за клинична практика при консервативно лечение на сколиоза.

Сколио БГ провежда курсове за кинезитерапевти по три от признаните школи:

 • Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS Concept by Rigo (Испания), основана от д-р Мануел Риго – Концепцията на Риго
 • Scientific Exercise Approach to Scoliosis – SEAS (Италия), основан от ISICO – Научен подход при лечение на сколиоза – СЕАС
 • Functional Individual Therapy of Scoliosis – FITS, Полша

Останалите школи са: Side Shift (Обединеното Кралство), Schroth Best Practice (Германия), International Schroth Three Dimensional Scoliosis Therapy – ISST (Германия), Dobomed (Полша), Lyon approach (Франция).

ТЕЛЕФОН И ИМЕЙЛ

АДРЕС

гр.София, 1404 ж.к. Стрелбище бул.”Петко Ю. Тодоров”, блок 5

КАБИНЕТИ

Център “Спорт и здраве”
УСБАЛО “Проф. Бойчо Бойчев”
Медицински център “Медикеър”