Съвременна кинезитерапия при гръбначни изкривявания

Play Video about Запис на доклада: "Съвременната кинезитерапия при гръбначни изкривявания" на Борислав Чонгов, доктор

КАКВА Е СЪВРЕМЕННАТА КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ГРЪБНАЧНИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ-ТЕНДЕНЦИИ ПО СВЕТА И В БЪЛГАРИЯ

Съвременната кинезитерапия при гръбначни изкривявания се основава на иновативни методи като Концепцията на Риго, SEAS, FITS, Шрот терапия и др. Докладът “Съвременна кинезитерапия при гръбначни изкривявания” представя различните подходи към физиотерапевтичното лечение на гръбначни изкривявания в ракурса на историческия преглед и традициите в България.

Гледайте запис на цялата презентация, заснета от Medicon Group по време Петата педиатрична среща „С грижа за децата“ на 27‑30 април 2023 г. в х-л Аква Парадайз Ризорт и научете повече за:

Оригиналният метод на Катерина Шрот се развива изключително добре последните години. Към днешна дата редица школи модифицират принципите на Шрот по собствен начин и създават нови системи. Световното дружество за ортопедично и рехабилитационно лечение на сколиозата – SOSORT, базирайки се на множество научни публикации, взе решение тези системи да се наричат СФУС-специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза (англ. eз. PSSE-Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises) и да се избягва назоваване на конкретни школи или методи.  Според SOSORT, за да може да се определи една система като СФУС, тя трябва да притежава следните характеристики: 

 • Обучение на пациентите в тяхната самостоятелна корекция в трите равнини;  
 • Стабилизиране в коригираната позиция;
 • Усъвършенстване в ежедневните дейности в живота (ДЕЖ).

Италианската методика SEAS включва два основни елемента:  

 • Изграждане и обучение в самостоятелна корекция;  
 • Упражняване в тази корекция.

Корекцията се изгражда на база редица измервания, с които се откриват отклоненията в тялото в трите равнини. Понякога за корекция се нуждаем от деротация, странично преместване или често от кифотизация. Упражненията се определят след тестове за пространствена ориентация, равновесие, мускулна сила или напрегна мускулатура. Те трябва да затруднят корекцията, а не да я подпомагат, но в същото време затруднението да не е прекомерно, така че детето да я изпусне. Упражненията при терапия със SEAS са изключително авторски и могат да бъдат подбирани спрямо предпочитанията на детето и имплементирани в практикувания спорт.

Основни принципи на корекция:

 1. Поставяме тялото в най-добрата позиция, чрез преместване.
 2. Въвеждаме асиметрично ортопедично дишане за разширяване на специфични зони.
 3. Мускулната активация е трета по време, но я въвеждаме още в началото.
 4. Активираме мускулите в корекция, при дишането, след това активираме максимален брой мускули изометрично, за да създадем максимален брой проприоцептивни импулси към мозъка, които да приемат новата позиция.
 5. Интеграция, която е свързана с упражнения за запазване на възможно най-добра корекция за извършване на ДЕЖ.

КОМБИНИРАНЕ НА СФУС С КОРСЕТОЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПО-ГОЛЯМ ЪГЪЛ НА ОТКЛОНЕНИЕ

Терапевтично поведение при сколиопза:  

 • 10-20 градуса – проследяване и наблюдение;
 • От 25 до 40 градуса – ортопедично лечение-корсет;
 • Над 50 градуса – хирургично лечение.

Кинезитерапията успешно може да задържи прогресирането на сколиозата при по-леките форми и да подпомогне корсетолечението. Градусите обаче не зависят само от ъгъла на Кобб или ъгловото отклонение, а също и от периода на растежа. Например, ако сколиоза 30 градуса е открита преди пика на растежа – задължително се поставя корсет, докато сколиоза със същия градус, открита по-късно през живота може да се третира само с кинезитерапия.

DIERS FORMETRIC 4D

DIERS Formetric 4D дава пълен анализ на гръбначния стълб без рентгеново облъчване в УСБАЛ по ортопедия – Горна Баня.  Системата Форметрик предоставя детайлна визуализация на топографията на гърба, гръбначния стълб и позицията на тялото чрез прилагането на видео растерна стереография – линии от светлина. 

Основни предимства на Форметрик:  

 • Картините са близки до рентгенографските изображения;
 • Полезна оценка за прогреса на постигната корекция преди и след кинезитерапия;
 • Планиране на индивидуални терапевтични подходи;
 • Мотивация на пациентите.
 • Кинезитерапията не лекува пациентите със сколиоза, а интердисциплинарният екип от специалисти: лекар, пациент, родители, ортопедичен техник, кинезитерапевт.
ОЩЕ ПОЛЕЗНИ СТАТИИ
“Аз и сколиозата” акцентира върху успехите на българските специалисти, високото ниво на лечение на сколиозата у нас. Основният фокус падна върху децата, за които сколиозата е едно преодолимо препятствие. Те се осмелиха да излязат пред всички, за да дадат кураж на тези, които се притесняват и да им покажат, че всичко е възможно. .
В част 2 на наръчника, психологът Емилия Крушков предоставя практически съвети за мотивация при рехабилитация на деца със сколиоза. Съветите обхващат как да се съчетаят рехабилитационните упражнения с ежедневието на детето, като се набляга на изграждането на умения за управление на времето. Крушков предлага стратегии за насърчаване на децата да правят упражненията.
Получавайте месечния бюлетин на Сколио БГ

Научавайте първи всички новости, събития и интересни факти от света и България и бъдете правилно информирани с месечния бюлетин на Сколио БГ.

ТЕЛЕФОН И ИМЕЙЛ
0884 717 888
siz@siz.bg
АДРЕС
гр.София, 1404 ж.к. Стрелбище
бул.”Петко Ю. Тодоров”, блок 5
КАБИНЕТИ
Център “Спорт и здраве”
УСБАЛО “Проф. Бойчо Бойчев”
Медицински център “Медикеър”