КУРС ПО СКОЛИОЗА

ОНЛАЙН БАЗОВ КУРС - КОНЦЕПЦИЯТА НА РИГО

Продължителност: 6 седмици
Лектор: доктор Мануел Риго
Скоро със субтитри на български език.

„Looking after the person,
not just the curve“
Д-р Мануел Риго, Барселона

Курсът е част от цялостната физиотерапевтична обучителна програма за лечение на сколиоза и гръбначни състояния на BSPTS, включващ Базов курс и четири нива.

ОНЛАЙН БАЗОВ КУРС КОНЦЕПЦИЯТА НА РИГО

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ПРИДОБИЕТЕ
 • как да бъдете активен член на мултидисциплинарен екип за лечение на деформации на гръбначния стълб;
 • разбиране етиопатогенезата и патомеханизма на морфологичните изменения на гръбначния стълб в сагиталната равнина и идиопатичната сколиоза;
 • извършване на клинична и функционална оценка на пациента със сколиоза и изготвяне на пълна клинична анамнеза;
 •  умения да поставяте правилна клинична и функционална диагноза на морфологичните изменения в сагиталната равнина и сколиозата;
 • използване и интерпретиране на въпросници за качеството на живот на пациентите със сколиоза;
 • придобиване на познания да оценявате и интерпретирате допълнителните рентгенологични тестове на пациенти със сколиоза като се използват дигитални инструменти за оценка, диагностика, разбиране и прогноза;
 • придобиване на познания как да оценявате, анализирате и разбирате ортопедичното лечение, което ще се използва при деформации на гръбначния стълб;
 • разбиране на значението за използване на научни доказателства при неоперативното лечение на сколиозата.
 • умения за прилагане на ръководството на SOSORT в клиничната практика, публикувано през 2018 г.
6 седмици

Можете да се обучавате онлайн със собствено темпо и да гледате лекциите неограничен брой пъти в рамките на 6 седмици. 

42 лекции

Темите са представени в 11 раздела с 41 видеа с продължителност между 10-12 минути всяко. След всеки раздел полагате онлайн тест, за да отключите следващия.

Сертификат

Сертификатът дава право на участие в следващия курс от цялостната програма-Ниво 1, организиран в България или във всяко друга точка на света.

АВТОБИОГРАФИЯ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
Д-Р МАНУЕЛ РИГО

Образование

 • Д-р Мануел Риго – лекар по алергология и клинична медицина.
 • От 1985 г. той насочва интереса си към физикалната медицина и рехабилитацията. Специализира корсетолечение и физиотерапията при сколиоза и други състояния на гръбначния стълб в Института Елена Салва в Барселона, Испания.
 • През 1988 г. д-р Риго започва да си сътрудничи с д-р Жак Шено. Тяхната съвместна работа води до еволюционната промяна на корсетите Chêneau Brace. Д-р Риго доразвива концепциите за 3D корсетолечение и инициира методи за стандартизация, което довежда до международно признание за неговата „3D концепция за корсетолечение от Риго“ и корсетите тип Риго-Шано (Rigo-Cheneau).

Преподавателска дейност

  • От 1989 до 2008 г. д-р Риго преподава метода на Шрот по целия свят . След това доразвива метода под името BSPTS-Концепцията на Риго (BSPTS-Concept by Rigo).
  • Концепцията на Риго е еволюция на оригиналния метод на Шрот, надграден от френската и италианската школи. Това е подход на специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза (СФУС), интегриран в мултидисциплинарен екип,
   който следва био-психо-социален модел, работещ в съответствие с медицината, базирана на доказателства.
Прочетете повече
 • Д-р Риго е един от членовете-учредители на международното научно дружество за неоперативно лечение на сколиоза (SOSORT).
 • До 2018г. е асоцииран редактор на медицинското списание за сколиоза „Scoliosis Journal“, по-късно наречено „Scoliosis and Spinal Disorders“-Сколиоза и гръбначни заболявания.

През целия си професионален живот д-р Риго консултира деца, юноши, възрастни и техните семейства от цял свят, които страдат от гръбначни изкривявания, в своята клиника в Барселона (Rigo Quera Salvá SLP), Испания.

Научни прояви

Д-р Риго е председателствал три основни международни срещи в Барселона:

 • 1996г.-SIRER(почетен президент проф. Алф Нахемсон).
 • 2004г.-International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities. На тази среща стартира организацията на SOSORT.
 • 2011г.-Среща на SOSORT.

Той е един от членовете-основатели на SOSORT и първи президент (2006-8). Председател на Образователния комитет на SOSORT (2009-2016).

През последните 16 години д-р Риго е автор и съавтор в над 180 научни публикации, публикации с импакт фактор, т. нар. „фактор на въздействие“. Той е цитиран 24578 в научни трудове, според  PubMed-специализиран сайт за медицина и научна литература, съдържащ повече от 35 милиона цитати и резюмета на биомедицинска литература.

ОНЛАЙН БАЗОВ КУРС КОНЦЕПЦИЯТА НА РИГО
ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ КУРСЪТ?

ФИЗИОТЕРАПЕВТИ, КИНЕЗИТЕРАПЕВТИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ

Научете стратегии, с които ще постигате по-добри резултати в работата си с пациенти със сколиоза.

ЛИЧНИ ЛЕКАРИ И ОРТОПЕДИ

Запознайте се с гледната точка на физиотерапевтите, специализирали в специфичните упражнения при сколиоза;

ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ

Надградете познанията си и бъдете в помощ на екипите, с които работите.

СТУДЕНТИ В НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Базовият курс е един от основните курсове за студентите от специалностите Кинезитерапия и Рехабилитация.

ТРЕНЬОРИ И СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА

Научете как да забелязвате промените в стойката на децата и кога да се обърнете за преглед към лекар ортопед.

РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СЪС СКОЛИОЗА

Научете повече за естественото развитие на сколиозата, какво да очаквате в периода на лечение;

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЧАСТИ (ОЧ) НА БАЗОВО НИВО
ТЕМИ И СЪДЪРЖАНИЕ

Описание и анализ на нормалния гръбначен стълб и торса в 3D: анатомия, биомеханика, геометрия и стабилизационни механизми.Гръбначен стълб.

Морфологични изменения на гръбначния стълб и торса в сагиталната равнина. Ювенилна хиперкифоза (Scheuermann) и други отклонения.

 

Определение, характеристики, общи познания и естеството ѝ в 3D. Етиопатогенезата. Порочен кръг.

 

Видове сколиоза: Сколиоза с ранно начало. Идиопатична адолесцентна сколиоза при тийнейджъри. Сколиоза при възрастни.

 

Естествено протичане, еволюция, прогнозиране, скелетна зрялост.

 

Дигитална постурална оценка. Функционална оценка. Сколиометрия. Спирометрия. Въпросници за качеството на живот.

 

Дигитален софтуер за измерване на рентгенографии. Ъгъл на Cobb, ротация на прешлена, вертикална сакрална линия, тазови параметри.

 

Неоперативно лечение на сколиоза. Специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза и корсети. Школи и доказателства.

 

Корсетолечение за торса. Сканиращи системи, параметри и класификация. Концепция на корсета Cheneau Rigo.

 

Хирургични параметри, видове хирургия, текущи и новаторски подходи.

 

Основни принципи и клинични типове. Класификация, базирана на схемата от блокове.

 

След усвояване на базовото ниво студентът може да премине към следващия курс на обучение-Ниво 1.

 
ТАКСИ И ЗАПЛАЩАНЕ
ОНЛАЙН БАЗОВ КУРС:
Концепцията на Риго

Онлайн курсът се провежда официално от Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS.

Курсовете от следващите нива се провеждат присъствено и след придобиване на сертификат за успешно завършен Базов курс. 

След кликване върху бутона “Запишете се сега” ще бъдете пренасочени към сайта на www.bspts.net, откъдето можете да пристъпите към заплащането на курса.

Заплащането на курса се извършва чрез PayPal или с кредитна карта: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.
Във формата за поръчка можете да посочите данни за издаване на данъчна фактура на фирма или частно лице.  

След заплащане на базовия курс ще имате достъп 6 седмици. В рамките на този период трябва да изгледате всички раздели. Всеки раздел се отключва след полагане на онлайн тест. Тестът се счита за успешен, ако сте отговорили правилно на 30% . Можете да се върнете и да изгледате отново видеата от съответния раздел и отново да направите теста.

 Курсът приключва с финален тест и дава право на участие в курса “Концепцията на Риго”-ниво 1. 

Онлайн базов курс с д-р Мануел Риго, BSPTS

240 евро/6 седмици достъп
 • 42 лекции, водени от д-р Мануел Риго
 • 6 седмици достъп до лекциите
 • 11 онлайн теста след всеки раздел
 • 1 финален онлайн тест за придобиване на сертификат
 • лекции на английски език
 • скоро с български субтитри
 • Сертификат на Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS
 • Базовият онлайн курс е задължителен за преминаване към курса Ниво 1 – Концепцията на Риго.
 • Курс от Ниво 1 можете да посетите в България или в друга точка по света.
ТАКСИ И ЗАПЛАЩАНЕ

Онлайн базов курс с д-р Мануел Риго, BSPTS

240 евро/6 седмици достъп
 • 42 лекции, водени от д-р Мануел Риго
 • 6 седмици достъп до лекциите
 • 11 онлайн теста след всеки раздел
 • 1 финален онлайн тест за придобиване на сертификат
 • лекции на английски език
 • български субтитри
 • Сертификат на Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS
 • Базовият онлайн курс е задължителен за преминаване към курса Ниво 1-Концепцията на Риго.
 • Курс от Ниво 1 можете да посетите в България или в друга точка по света.

Онлайн курсът се провежда официално от Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS.

Курсовете от следващите нива се провеждат присъствено и след придобиване на сертификат за успешно завършен Базов курс. 

След кликване върху бутона “Запишете се сега” ще бъдете пренасочени към сайта на www.bspts.net, откъдето можете да пристъпите към заплащането на курса.

Заплащането на курса се извършва чрез PayPal или с кредитна карта: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

Във формата за поръчка можете да посочите данни за издаване на данъчна фактура на фирма или частно лице.  

След заплащане на базовия курс ще имате достъп 6 седмици. В рамките на този период трябва да изгледате всички раздели. 

Всеки раздел се отключва след полагане на онлайн тест. Тестът се счита за успешен, ако сте отговорили правилно на 30% . 

Можете да се върнете и да изгледате отново видеата от съответния раздел и отново да направите теста. 

Курсът приключва с финален тест и дава право на участие в курса “Концепцията на Риго”-ниво 1.E

ОНЛАЙН БАЗОВ КУРС КОНЦЕПЦИЯТА НА РИГО
BARCELONA SCOLIOSIS PHYSICAL
THERAPY SCHOOL-BSPTS

Какво е BSPTS?

 • Школа, която провежда световни обучения за физиотерапевти, занимаващи се с лечение на пациенти със сколиоза или други гръбначни нарушения.
 • BSPTS e в тясна взаимовръзка с общоприетите принципи на SOSORT и специфичните физиотерапевтични упражнения при сколиоза;
 • BSPTS насърчава мисленето, стимулира критичните и конструктивни разсъждения при сблъсък с различни теории за причините и протичането на сколиозата;
 • BSPTS изгражда системи за оценка и стратегии за неоперативно лечение, които са главно неоперативни-рехабилитация и корсетолечение.

История на BSPTS

  • Школата Барселона е основана от каталунския физиотерапевт Елена Салва (Elena Salvá), която въвежда немския Шрот метод  (Schroth method) в Барселона през 60-те години на миналия век.
Прочетете повече
 • Първоначалната концепция на BSPTS е вдъхновена и базирана на оригиналния физиотерапевтичен метод, създаден от Катарина Шрот (Katharina Schroth) през 1921 г.-метода на Шрот.
 • Методът на Шрот се популяризира в Германия от дъщерята на Катарина Шрот, а именно Криста Ленерт Шрот (Christa Lehnert-Schroth). Елена Салва, която е техен последовател пренася метода в Барселона.
 • В края на 80-те д-р Маунел Риго и неговата съпруга, която е дъщеря на Елена Салва, д-р Глория Кера Салва (Gloria Quera Salvá) започват да обучават испански физиотерапевти, следвайки методологията на Криста Ленерт Шрот и нейния син д-р Х. Р. Вайс (Dr. H. R. Weiss).
 • BSPTS обучава и издава сертификати на национално и международно ниво на физиотерапевти под името Schroth до края на 2008 г. Оттогава се появяват три различни независими разклонения на метода на Шрот. Те са базирани на оригиналния метод на Шрот, но в наши дни, могат да се считат за относително различни, концептуално и технически:
 • Kонцепцията на Риго-Manuel Rigo;
 • ISST-A.M. Hennes;
 • Best Practice-H. R. Weiss.
КУРСОВЕ. ОБУЧЕНИЯ. СЪБИТИЯ
Още събития
Получавайте месечния бюлетин на Сколио БГ

Научавайте първи всички новости, събития и интересни факти от света и България и бъдете правилно информирани с месечния бюлетин на Сколио БГ.

ТЕЛЕФОН И ИМЕЙЛ

0884 717 888
siz@siz.bg

АДРЕС

гр.София, 1404 ж.к. Стрелбище
бул.”Петко Ю. Тодоров”, блок 5

КАБИНЕТИ

Център “Спорт и здраве”
УСБАЛО “Проф. Бойчо Бойчев”
Медицински център “Медикеър”