КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Лордотична стойка

Какво е ЛОРДОТИЧНА стойка

Кифозата е нормалната извивка на гръбначния стълб в посока назад в гръдната област. Лордозата е нормалната извивка на гръбначния стълб в посока напред в поясната област. При нормална хармонична стойка тазът, гръдният кош и тилната част на черепа са в една вертикална линия или с много малко отклонения. Също така ухото, рамото и тазобедрена става са в една вертикална линия.

Лордотичната стойка е нарушение на нормалната хармонична позиция на гръбначния стълб, погледнат отстрани. Не е заболяване, но може да се приеме, че е предпоставка за получаването на увеличена лордоза.

Може да се опише като увеличена извивка на гръбначния стълб в поясната област напред. Гърбът изглежда с къса, високо разположена кифоза и дълга, увеличена лордоза. Коремът е отпуснат. Изглеждаме изпъчени напред.

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА ОТ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЛОРДОТИЧНА СТОЙКА

Програмата с упражнения е примерна и не заменя необходимостта от консултация със специалисти: лекари, физиотерапевти, кинезитерапевти или рехабилитатори.

УПРАЖНЕНИЕ 1

Наименование: Докосване на противоположен лакът и коляно.

Изходно положение: Тилен лег с ръце встрани.

Описание: Легнете по гръб на пода на удобна за целта постелка. Вземете подходящи гирички. Започнете, като ръцете са в страни на 90 градуса в раменни стави. Дръжте постоянно поясната област допряна в пода.

  1. Повдигнете десен крак и лява ръка и докоснете коляното с лакът. Върнете в изходно положение – тилен лег с ръце встрани.
  2. Повдигнете ляв крак и дясна ръка и докоснете коляното с лакът. Върнете в изходно положение – тилен лег с ръце встрани.

Изпълнявайте с бавно до умерено темпо.

Дозировка: По 10 повторения за всяко движение; общо 20 повторения.

3 серии

УПРАЖНЕНИЕ 2

Наименование: Повдигане на ръцете напред пред гърди. 

Изходно положение: Тилен лег с ръце встрани. 

Описание: Легнете по гръб със свити в колената крака на пода на удобна за целта постелка. Вземете подходящи гирички. Започнете, като ръцете са в страни на 90 градуса в раменни стави. Дръжте постоянно поясната област допряна в пода. Повдигнете ръцете напред с прави в лактите ръце, докато съберете гирите една до друга. 

Изпълнявайте с бавно до умерено темпо. 

Дозировка: 10 повторения 

3 серии 

УПРАЖНЕНИЕ 3

Наименование: „Свит робот“. 

Изходно положение: Тилен лег. 

Описание: Легнете по гръб със свити в колената крака на пода на удобна за целта постелка. Вземете подходящи гирички. Започнете като ръцете са до тялото. Дръжте постоянно поясната област, допряна в пода. 

  1. Повдигнете лява ръка от пода около 45 градуса и изправете десния крак в коляното. Стегнете бедрената мускулатура на крака като изправите максимално коляното. Върнете в изходно положение – свит тилен лег. 
  2. Повдигнете дясната ръка от пода около 45 градуса и изправете левия крак в коляното. Стегнете бедрената мускулатура на крака като изправите максимално коляното. Върнете в изходно положение – свит тилен лег. 

Изпълнявайте с бавно до умерено темпо. 

Дозировка: По 10 повторения за всяко движение; общо 20 повторения. 

3 серии 

УПРАЖНЕНИЕ 4

Наименование: Повдигане на петите към тавана. 

Изходно положение: Тилен лег с ръце захванати за опора. 

Описание: Легнете по гръб и се хванете с ръце над главата за стабилна опора. Повдигнете краката и ги задръжте на 90 градуса спрямо тялото. Повдигнете таза от пода. Задръжте 3 секунди. 

Дозировка: 10 повторения 

3 серии 

УПРАЖНЕНИЕ 5

Наименование: Докосване на разноименен лакът и коляно. 

Изходно положение: Колянна опора. 

Описание: Застанете в колянна опора. 

  1. Докоснете ляв лакът и дясно коляно под тялото. Върнете се в се изходното си положение – колянна опора. 
  2. Докоснете десен лакът и ляво коляно под тялото. Върнете се в се изходното си положение – коленна опора. 

Изпълнявайте с бавно до умерено темпо. 

Дозировка: 10 повторения 

3 серии 

ВСИЧКИ ПРОГРАМИ

Примерни програми с упражнения за кифотична стойка, лордотична стойка, отпусна стойка, сколиотична стойка, скъсени ахилесови сухожилия и паднал свод на ходилата.