КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Програми с упражнения

Кифотична стойка. Лордотична стойка.  Отпусна стойка. Сколиотична стойка. Скъсени ахилесови сухожилия. Паднал свод на ходилата.

СКРИНИНГОВИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ПРОГРАМИ

Кинезитерапия при гръбначни изкривавания и нарушена осанка

Програмите с упражнения са примерни и не заменят необходимостта от консултация със специалист: лекар, физиотерапевт, кинезитерапевт или рехабилитатор.

Гръбначните изкривявания са структурни изменения, които могат да прогресират през пубертета. Те се срещат изключително рядко, но изискват много внимание и работа в мултидисциплинарен екип, специализирал в гръбначни деформации.

Лошата стойка е често срещан проблем, но се коригира лесно чрез спорт и двигателни упражнения.

Целта на провеждането на скринингови обследвания е ранната диагностика и правилната информираност на населението.

Програма с упражнения за кифотична стойка.

ПРОГРАМА С УПРАЖНЕНИЯ

Кифотична стойка

Кифотичната стойка е нарушение на нормалната хармонична позиция на гръбначния стълб, погледнат отстрани. Не е заболяване, но може да се приеме, че е предпоставка за получаването на увеличена кифоза 

Програма с упражнения за лордотична стойка - упражнение

ПРОГРАМА С УПРАЖНЕНИЯ

Лордотична стойка

Лордотичната стойка е нарушение на нормалната хармонична позиция на гръбначния стълб, погледнат отстрани. Не е заболяване, но може да се приеме, че е предпоставка за получаването на увеличена лордоза.

Програма с упражнения за отпусната стойка

ПРОГРАМА С УПРАЖНЕНИЯ

Отпусната стойка

Отпуснатата стойка е нарушение на нормалната хармонична позиция на гръбначния стълб погледнат отстрани. Не е заболяване, но може да се приеме, че е предпоставка за получаването на увеличена кифоза или увеличена лордоза или даже за получаване на сколиоза (странично изкривяване на гръбначния стълб). 

Програма с упражнения за сколиотична стойка.

ПРОГРАМА С УПРАЖНЕНИЯ

Сколиотична стойка

Сколиотична стойка е нарушение на нормалната хармонична позиция на гръбначния стълб погледнат отзад.

Сколиотична стойка не е заболяване, но може да бъде предпоставка за получаването на сколиоза (странично изкривяване на гръбнанчия стълб). 

Програма с упражнения за скъсени ахилесови сухожилия

ПРОГРАМА С УПРАЖНЕНИЯ

Скъсени ахилесови сухожилия

Много често, когато ахилесовото сухожиелие е скъсено, ние не можем да клекнем напълно до долу без да повдигнем петите от пода. 

Причини могат да бъдат: скъсени мускули на прасеца, проблеми в колената, координационни затруднения, влошена техника на клякане, проблеми в тазобедрените стави. Скъсяването на ахилесовите сухожилия, може да доведе и до падане на свода на ходилото и до плоскостъпие (дюстабан). 

Програма с упражнения за паднал свод на ходилата

ПРОГРАМА С УПРАЖНЕНИЯ

Паднал свод на ходилата

Падналият свод на ходилото се изразява с отпускане на ходилото на вътре и опиране на цялата му повърхност на пода, когато стоим прави. Петата може да се отклони навън, което се нарича пронация.