КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Паднал свод на ходилата

Какво е паднал свод на ходилата?

Ходилото на човека има 3 свода. Два от тях на надлъжни, като един е от вътрешната страна на ходилото (от петата към палеца), а другият е външен (от петата към малкия пръст). Напречният свод се намира в предната страна на ходилото, малко зад пръстите.

Отзад погледнато ходилото трябва да изглежда право, петата и ахилесът да бъдат в една линия. Обикновено натоварването на ходилото става на 3 основни точки: петата, края на предходилната кост зад малкия пръст и края на предходилната кост зад палеца. 

Падналият свод на ходилото се изразява с отпускане на ходилото на вътре и опиране на цялата му повърхност на пода, когато стоим прави. Петата може да се отклони навън, което се нарича пронация. 

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА ОТ УПРАЖНЕНИЯ ЗА
ПАДНАЛ СВОД НА ХОДИЛАТА

Програмата с упражнения е примерна и не заменя необходимостта от консултация със специалисти: лекари, физиотерапевти, кинезитерапевти или рехабилитатори.

УПРАЖНЕНИЕ 1

Наименование: Ходене на външен ръб на ходилото. 

Изходно положение: Стоеж. 

Описание: Застанете прави с изправени колена. Ходилата трябва да са стъпили боси на земята. Свийте пръстите на краката, като застанете на външния ръб на ходилото. Започнете бавно да стъпвате напред, като се стремите да не изгубите позицията на ходилото. Изпълнявайте с бавно до умерено темпо. 

Дозировка: 

1 минута 

3 серии 

УПРАЖНЕНИЕ 2

Наименование: Повдигане на чорап от земята и поставяне на стол с пръстите на краката. 

Изходно положение: Стоеж. 

Описание: Застанете прави с изправени колена. Поставете пред вас два чорапа и стол със стандартна височина. Хванете чорапа с пръстите на десен крак. Повдигнете и го поставяте на стола. Хванете чорапа с пръстите на ляв крак. Повдигнете и го поставяте на стола. Хванете чорапа с пръстите на десен крак и го поставете на земята. Хванете чорапа с пръстите на десен крак и го поставете на земята. 

Дозировка: 

По 10 повторения за всяко движение; общо 40 повторения (по 10 повдигания и сваляния на чорапа за крак). 

3 серии 

УПРАЖНЕНИЕ 3

Наименование: Набиране на кърпа с пръстите на краката. 

Изходно положение: Седеж на стол 

Описание: Седнете на стол. Поставете ходилата на земята на широчината на раменете. Поставете кърпата пред пръстите на краката ви. Почнете да теглите кърпата с пръстите на ходилата, като се опитвате да я съберете под ходилата си, без да повдигате петите от пода. За прогресиране на упражнението може да сложите допълнителна тежест в края на кърпата, която да теглите. 

Дозировка: 

10 пъти да се събере кърпата под ходилата 

3 серии 

 

УПРАЖНЕНИЕ 4

Наименование: Завъртане на ходилата навътре 

Изходно положение: Седеж на стол 

Описание: Седнете на стол, като поставяте краката на широчината на раменете. Ходилата сочат напред. Без да местите петата се стремите да допрете палците на ходила, като бавно завъртате ходилата навътре. Изпълнявайте с бавно до умерено темпо. 

Дозировка: 

20 повторения 

3 серии 

 

УПРАЖНЕНИЕ 5

Наименование: Търкаляне на топка 

Изходно положение: Седеж на стол 

Описание: Седнете на стол, като поставите краката на широчината на раменете. Вземете топка и я настъпете с десен крак. Започнете да правите кръгови движения с крака, като търкаляте топката по часовниковата стрелка. Повторете с търкаляне на топката обратно на часовниковата стрелка. Повторете съшото с ляв крак. Изпълнявайте с бавно до умерено темпо. 

Дозировка: 

4 минути (по 1 минута за посока) 

3 серии 

ВСИЧКИ ПРОГРАМИ

Примерни програми с упражнения за кифотична стойка, лордотична стойка, отпусна стойка, сколиотична стойка, скъсени ахилесови сухожилия и паднал свод на ходилата.