КУРС ПО СКОЛИОЗА

БАЗОВ КУРС +
НИВО 1 КОНЦЕПЦИЯТА НА РИГО

Базов курс: 9 – 11 февруари 2024 г. – нови дати
Ниво 1: 23 – 28 март 2024 г.

Лектор: Борислав Чонгов, доктор

Курсът се провежда на български език.

„Looking after the person,
not just the curve“
Д-р Мануел Риго, Барселона

Сколиозата е най-сложното триизмерно отклонение, както на гръбначния стълб, така и на торса. Съвременните тенденции на лечение се прилагат в мултидисциплинарен екип в ракурса на общия био-психо-социален модел. 

Курсът е част от цялостната физиотерапевтична обучителна програма за лечение на сколиоза и гръбначни състояния на BSPTS, включващ Базов курс и четири нива.  

КУРС КОНЦЕПЦИЯТА НА РИГО - БАЗОВ КУРС + НИВО 1
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ПРИДОБИЕТЕ ​
БАЗОВ КУРС - КОНЦЕПЦИЯТА НА РИГО

Обучителната програма на BSPTS стартира с базов курс и продължава с курс Ниво 1.

Базовия курс се провежда по два начина: 

 • присъствено – последният присъствен базов курс ще се проведе 9-11 февруари 2024 г., след което курсовете на BSPTS ще се провеждат само онлайн;
 • онлайн – след 2024 г. базовият курс ще се провежда само онлайн
Лекционният материал се припокрива и в двете форми на обучение. 
НИВО 1 - КОНЦЕПЦИЯТА НА РИГО
 • усвояване на основните принципи на Концепцията на Риго;
 • усъвършенстване на специфичните принципи за лечение на сколиозата;
 • умения за определяне на стратегиите за корекция, необходими за всеки конкретен случай и за всяка конкретна изходна позиция;
 • разработване на план за лечение, съобразен със специфичните за пациента клинични и рентгенологични аспекти;
 • умения за избор на основни изходни позиции (тилен лег, лицев лег, страничен лег, седеж и стоеж) в зависимост от модела на кривата;
 • провеждане на терапия според принципите на BSPTS, базирани на 3D корекцията;
 • умения за прилагане на лечебните позиции и адекватно поставяне под напрежение на различните видове криви.
НИВО 1 - КОНЦЕПЦИЯТА НА РИГО
 • усвояване на основните принципи на Концепцията на Риго;
 • усъвършенстване на специфичните принципи за лечение на сколиозата;
 • умения за определяне на стратегиите за корекция, необходими за всеки конкретен случай и за всяка конкретна изходна позиция;
 • разработване на план за лечение, съобразен със специфичните за пациента клинични и рентгенологични аспекти;
 • умения за избор на основни изходни позиции (тилен лег, лицев лег, страничен лег, седеж и стоеж) в зависимост от модела на кривата;
 • провеждане на терапия според принципите на BSPTS, базирани на 3D корекцията;
 • умения за прилагане на лечебните позиции и адекватно поставяне под напрежение на различните видове криви.
9 дни

Базов курс присъствен: 3 дни
Ниво 1: 6 дни

Курсът комбинира теоретични обяснения и практически занимания. 

Хорариум 72 учебни часа

Приблизително 70% от това ниво е практическа работа и 30% теоретична.

Сертификат

Сертификатът дава право на участие в следващ курс от цялостната програма, организиран в България или във всяка друга точка на света.

АВТОБИОГРАФИЯ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
БОРИСЛАВ ЧОНГОВ, ДОКТОР

Образование и опит

 • Дисертационен труд на тема: „Кинезитерапия по метода на SCHROTH при идиопатична сколиоза“
 • Физиотерапевт МЦ „Ортомед» към УСБАЛ по Ортопедия „Проф. Б. Бойчев“ Горна Баня, София
 • Главен секретар на Асоциацията на физиотерапевтите в България (АФБ)
 • Член на Управителния съвет на Българска асоциация за лечение на сколиоза (БАЛС)
 • Член на Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА)
 • Член на Society for Scoliosis Orthopaedic & Rehabilitation Treatment (SOSORT)

Преподавателска дейност

 • Международен преподавател на BSPTS-Концепцията на Риго – Специализирани упражнения при сколиоза, базирани на оригиналните принципи на К.Шрот:
 • Сертифициран от BSPTS C1 през 2014г., Барселона, Испания
 • Сертифициран от BSPTS C2 през 2015 г., Зволе, Холандия
 • Сертифициран от Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale (ISICO) през 2018 г. в София, България
  SEAS 1 (Scientific Exercise Approach to Scoliosis)
 • Обучения за физиотерапевти на Theraband Academy инструктор от 2011г.
Прочетете повече

Научни прояви

 • Участия с доклади на конгреси на БОТА, АФБ, АФМР, Дни на детската ортопедия
 • Участиe с доклади на конгреси на SOSORT
 • Научни публикации
ОНЛАЙН БАЗОВ КУРС КОНЦЕПЦИЯТА НА РИГО
ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ КУРСЪТ?

ФИЗИОТЕРАПЕВТИ, КИНЕЗИТЕРАПЕВТИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ

Научете стратегии, с които ще постигате по-добри резултати в работата си с пациенти със сколиоза.

СТУДЕНТИ В НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Базовият курс е един от основните курсове за студентите от специалностите Кинезитерапия и Рехабилитация.
Базовият курс е отворен за всички. В Ниво 1 могат да участват студенти 4. курс.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЧАСТИ (ОЧ) НА НИВО 1
ТЕМИ И СЪДЪРЖАНИЕ

Преразглеждане на основните понятия, свързани с клиничната, рентгенологична оценка и класификация на пациента със сколиоза, базирана на BSPTS – концепцията на Риго.

Описание на общите принципи на BSPTS.

Описание на специфичните принципи за лечение, базирани на BSPTS – концепцията на Риго.

Упражняване на принципите на основните изходни позиции за лечение на сколиоза.

 Лечение на сагиталните промени чрез използване на основните позиции, подходящи за всеки пациент.

Лечение на сколиоза чрез използване на основните позиции, подходящи за всеки модел на кривата.

Интегриране на корекцията в ежедневните дейности.

Практика:

• Клиничен случай, лечение на деформация на гръбначния стълб;
• Практическо занимание: упражнения за коригиране на деформации в сагиталната равнина;
• Практическо занимание: основни упражнения за корекция на пациенти със сколиоза;
• Практическо занимание: упражнения за дейности на ежедневния живот.

Ниво 1 приключва с писмен изпит.

За достъп до Ниво 2 е необходимо успешно полагане на изпита от Ниво 1. Подготвяне и представяне пред Образователния комитет на BSPTS „Доклад за клиничен случай“, разработен от студента в периода между двете нива.

ТАКСИ И ЗАПЛАЩАНЕ
КОНЦЕПЦИЯТА НА РИГО: БАЗОВ КУРС + НИВО 1

Базов курс -
Концепцията на Риго -
присъствен

9-11 февруари 2024 г., София
600 лв
 • присъствен
 • продължителност 3 дни
 • 24 учебни часа хорариум, водени от Борислав Чонгов, д-р
 • лекции на български език
 • обучителни материали
 • 1 финален писмен изпит за придобиване на сертификат
 • Сертификатът се издава от Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS и има международна тежест
 • Базовият курс е задължителен за преминаване към курса Ниво 1 – Концепцията на Риго.
 • Курс от Ниво 1 можете да посетите в България или в друга точка по света.

Курс Ниво 1 - Концепцията на Риго

23 - 28 март 2024 г., София
1800 лв *
 • 1800 лв - такса за членове на АФБ
 • 2400 лв - такса за не членове
 • 48 учебни часа хорариум, водени от Борислав Чонгов, д-р
 • лекции на български език
 • обучителни материали
 • 1 финален писмен изпит за придобиване на сертификат
 • Сертификатът се издава от Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS и има международна тежест
 • Курсът Ниво 1 е задължителен за преминаване към курса Ниво 2 – Концепцията на Риго.
 • Курс от Ниво 2 можете да посетите в България или в друга точка по света.

Базов курс (присъствен) + Ниво 1

Пакетна такса за членове на АФБ
2400 лв *
 • пакетната такса включва Базов курс (присъствен) на 9-11 февруари 2024 г., София + Ниво 1 на 23-28 март 2024 г.
 • общо 72 учебни часа хорариум, водени от Борислав Чонгов, д-р
 • лекции на български език
 • обучителни материали
 • 1 финален писмен изпит за придобиване на сертификат за Базов курс
 • 1 финален писмен изпит за придобиване на сертификат за курс Ниво 1
 • Сертификатите се издават от Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS и имат международна тежест
 • Курсът Ниво 1 е задължителен за преминаване към курса Ниво 2 – Концепцията на Риго.
 • Курс от Ниво 2 можете да посетите в България или в друга точка по света.

* Членство в Асоциацията на физиотерапевтите в България можете да заявите или да възстановите през официалния сайт на АФБ.
Заявете своето членство оттук.

С предимство се записват участниците от Waiting list 2024. 

Участието само в Базовия курс не осигурява място за курс Ниво 1, освен ако няма свободни места. Пакетните такси, включващи Базов курс + Ниво 1, осигуряват място на Ниво 1.

Курсът се провежда официално от Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS и Сколио БГ.

Базовият курс се провежда онлайн или присъствено. Курсовете от Ниво 1, 2 и 3 се провеждат присъствено и след придобиване на сертификат за успешно завършен Базов курс.

След кликване върху бутона “Запишете се сега” ще бъдете пренасочени към регистрационна форма за записване в курса.

Заплащането на курса се извършва по сметката на фирмата организатор по банков път по издадена проформа фактура на регистрираното физическо или юридическо лице.

Курсът приключва с финален тест.

Курсистите се задължават след успешното завършване на обучението да се придържат към етичния кодекс, съобразен с изискванията на SOSORT.

Анулации:

Прочетете повече
 • В случай на не запълване капацитета на курса и неговото анулиране по вина на организатора всички предплатени такси или аванс от съответната такса ще бъдат връщани обратно.
 • Курсистът може да използва сумата и да посети предстоящ курс.
 • В случай, че анулирате Вашето участие 30 дни преди датата на започване на курса се възстановяват 50% от
  предплатената такса.
 • В случай, че анулирате Вашето участие в срок по-малък от 30 дни преди датата на започване на курса или
  не се явите в деня на курса, заплатената такса не се възстановява.
 • В случай на извънредни обстоятелства и невъзможност за провеждане на курс, поради издадена от държавен орган заповед, ще бъде насрочена нова дата.
 • В случай на заболяване на лектор и невъзможност за провеждане на курс ще бъде насрочена нова дата.
 • В случай на заболяване на курсист и невъзможност на явяване на курса, курсистът може да посети
  предстоящ курс, при отказ – сумата ще му бъде възстановена.
KУРС КОНЦЕПЦИЯТА НА РИГО-БАЗОВ КУРС + НИВО 1
BARCELONA SCOLIOSIS PHYSICAL
THERAPY SCHOOL-BSPTS

Какво е BSPTS?

 • Школа, която провежда световни обучения за физиотерапевти, занимаващи се с лечение на пациенти със сколиоза или други гръбначни нарушения.
 • BSPTS e в тясна взаимовръзка с общоприетите принципи на SOSORT и специфичните физиотерапевтични упражнения при сколиоза;
 • BSPTS насърчава мисленето, стимулира критичните и конструктивни разсъждения при сблъсък с различни теории за причините и протичането на сколиозата;
 • BSPTS изгражда системи за оценка и стратегии за неоперативно лечение, които са главно неоперативни-рехабилитация и корсетолечение.

История на BSPTS

  • Школата Барселона е основана от каталунския физиотерапевт Елена Салва (Elena Salvá), която въвежда немския Шрот метод  (Schroth method) в Барселона през 60-те години на миналия век.
Прочетете повече
 • Първоначалната концепция на BSPTS е вдъхновена и базирана на оригиналния физиотерапевтичен метод, създаден от Катарина Шрот (Katharina Schroth) през 1921 г.-метода на Шрот.
 • Методът на Шрот се популяризира в Германия от дъщерята на Катарина Шрот, а именно Криста Ленерт Шрот (Christa Lehnert-Schroth). Елена Салва, която е техен последовател пренася метода в Барселона.
 • В края на 80-те д-р Маунел Риго и неговата съпруга, която е дъщеря на Елена Салва, д-р Глория Кера Салва (Gloria Quera Salvá) започват да обучават испански физиотерапевти, следвайки методологията на Криста Ленерт Шрот и нейния син д-р Х. Р. Вайс (Dr. H. R. Weiss).
 • BSPTS обучава и издава сертификати на национално и международно ниво на физиотерапевти под името Schroth до края на 2008 г. Оттогава се появяват три различни независими разклонения на метода на Шрот. Те са базирани на оригиналния метод на Шрот, но в наши дни, могат да се считат за относително различни, концептуално и технически:
 • Kонцепцията на Риго-Manuel Rigo;
 • ISST-A.M. Hennes;
 • Best Practice-H. R. Weiss.
КУРСОВЕ. ОБУЧЕНИЯ. СЪБИТИЯ
Още събития
Получавайте месечния бюлетин на Сколио БГ

Научавайте първи всички новости, събития и интересни факти от света и България и бъдете правилно информирани с месечния бюлетин на Сколио БГ.

ТЕЛЕФОН И ИМЕЙЛ

0884 717 888
siz@siz.bg

АДРЕС

гр.София, 1404 ж.к. Стрелбище
бул.”Петко Ю. Тодоров”, блок 5

КАБИНЕТИ

Център “Спорт и здраве”
УСБАЛО “Проф. Бойчо Бойчев”
Медицински център “Медикеър”