ВИДОВЕ СКОЛИОЗА

Какво е сколиоза?

“Правата линия е приоритет на човека, а кривата на Господ.”
Антони Гауди, Барселона

Целта на настоящата статия е да ви предостави синтезирана информация за сколиозата на разбираем език. В подкрепа на твърденията си сме използвали информация от автори, публикували научни статии и проучвания, базирани на научно доказателствена медицина и поместени в авторитетни онлайн източници (2016 SOSORT Guideline, The Spine Journal, PubMed, ISICO и др.) и печатни издания (сп. Педиатрия, сп. Медицина и спорт и др.)

Източник на изображението: Интернет

Първи сведения за сколиозата: историческа ретроспекция и съвременни познания

Сколиозата е описана още от Хипократ (500 години пр. Хр.). Той е използвал думата “scolios” в смисъл на крив или извит. Рисунки, датиращи от този период, демонстрират различни възможности за лечение, например т. нар. пейка на ХипократЕдна от известните илюстрации изобразява, техника за изтегляне на тялото, съчетана с натискане на изпъкналите части с уреди. 

Древногръцкият лечител Гален от Пергам (129-216) въвежда термини, с които медицината си служи и в съвременния свят:

 • Кифоза – нормалното изпъкване на гърба назад;
 • Лордоза – нормалното хлътване на гърба напред;
 • Сколиоза необичайна странична кривина на гръбнака

Описанието на Гален ни дава представа за структурата на нашия гръбначен стълб, като се има предвид, че той не описва конкретни заболявания, а нормални извивки или необичайни кривини на гръбнака.

Първи сведения за сколиозата: историческа ретроспекция и съвременни познания

Сколиозата е описана още от Хипократ (500 години пр. Хр.). Той е използвал думата “scolios” в смисъл на крив или извит. Рисунки, датиращи от този период, демонстрират различни възможности за лечение, например т. нар. пейка на ХипократЕдна от известните илюстрации изобразява, техника за изтегляне на тялото, съчетана с натискане на изпъкналите части с уреди. 

Древногръцкият лечител Гален от Пергам (129-216) въвежда термини, с които медицината си служи и в съвременния свят:

 • Кифоза – нормалното изпъкване на гърба назад;
 • Лордоза – нормалното хлътване на гърба напред;
 • Сколиоза необичайна странична кривина на гръбнака

Описанието на Гален ни дава представа за структурата на нашия гръбначен стълб, като се има предвид, че той не описва конкретни заболявания, а нормални извивки или необичайни кривини на гръбнака.

Източник на изображението: Интернет

Кога може да се говори за отклонение в нормалната извивка на гръбначния стълб или кога сколиозата е заболяване?

Гръбначният стълб при хората не е прав. В своята еволюция гръбнакът преминава през различни етапи на промени и развитие, за да достигне своето съвършенство при съвременния човек. 

Гръбначният стълб притежава естествени физиологични извивки, които го правят изключително функционален и издръжлив на изправената стойка на човека. Благодарение на двойно S-образната му форма той може да функционира като пружина и да абсорбира непрекъснатото натоварване, свързано със земното притегляне.

Защо още през II век Гален е описал сколиозата като необичайна странична кривина на гръбнака? 

Защото сколиозата се среща рядко!

 

Световна практика е провеждането на независими един от друг масови скрининги за откриване на гръбначни изкривявания. Обикновено в прегледите участват деца между 11 и 14 години, като понякога възрастовата граница може да варира. Резултатите обаче от провежданите обследвания най-често съобщават за открити сколиози между 2-3% от всички изследвани деца.

 Статистиките потвърждават хипотезите на древни учени, че сколиозата е необичайно и рядко срещано състояние на гръбначния стълб. 

В България най-масовият скрининг се провежда през 1996 г. от екип, съставен от лекари-ортопеди от специализираната болница по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев” – Горна Баня. Под ръководството на проф. Панайот Танчев в София са прегледани 4800 ученици на възраст от 11 до 15 години. Откриват 1.2% сколиоза. 

Изводът, до който е изключително важно да стигнем е че трябва да се прави разлика между неправилна стойка и сколиоза. Все още двете състояния често се бъркат или се смесват. Подходът при третиране на неправилната стойка се различава от този на истинската сколиоза. 

Определението за сколиоза на д-р Мануел Риго (BSTPS – Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) гласи, че:

“Сколиозата е комплексна триизмерна торзионна деформация на гръбначния стълб и торса, появяваща се при деца в добро общо здравословно състояние, която може да прогресира във връзка с множество фактори по време на бързия растеж в пубертета или по-късно в живота. “(Rigo M., 2011).

Идиопатична сколиоза. КИФОЗА. ЛОРДОЗА.

Това е най-честата форма на страничната деформация на гръбначния стълб. Според времето на поява се разделя на инфантилна, ювенилна и адолесцентна.

На каква възраст се открива сколиозата:

 • от 0 до 3 години се нарича инфантилна. Заема около 1% от всички идиопатични сколиози.
 • от 4 години до 10 години – ювенилна. Заема 10-15% от всички идиопатични сколиози (Coillard C., 2010).
 • от 11 години до 18 години – адолесцентна. Заема около 90% и е най-често срещаният вид сколиоза.

Какво е кифоза – при увеличаване на нормалното изпъкване на гърба назад (кифоза) се говори за хиперкифоза. Обратното – ако изпъкването стане по-малко, се нарича хипокифоза.

Какво е лордоза – отклоненията от нормалното хлътване на гърба се наричат хиперлордоза (увеличена лордоза) или хиполордоза (намалена лордоза).

 

Идиопатична сколиоза. КИФОЗА. ЛОРДОЗА.

Това е най-честата форма на страничната деформация на гръбначния стълб. Според времето на поява се разделя на инфантилна, ювенилна и адолесцентна.

На каква възраст се открива сколиозата:

 • от 0 до 3 години се нарича инфантилна. Заема около 1% от всички идиопатични сколиози.
 • от 4 години до 10 години – ювенилна. Заема 10-15% от всички идиопатични сколиози (Coillard C., 2010).
 • от 11 години до 18 г – адолесцентната. Заема около 90% и е най-често срещаният вид сколиоза.

Какво е кифоза-при увеличаване на нормалното изпъкване на гърба назад (кифоза) се говори за хиперкифоза. Обратното-ако изпъкването стане по-малко, се нарича хипокифоза.

Какво е лордозаотклоненията от нормалното хлътване на гърба се наричат хиперлордоза (увеличена лордоза) или хиполордоза (намалена лордоза).

 

Най-честата форма на сколиозата е идиопатичната, около 80% от всички случаи. Честотата е 2-3% от общата популация и засяга деца в добро общо здравословно състояние.

Какво е адолесцентна сколиоза?

Адолесцентна се нарича възрастта, в която детето се намира в процес на ускорен растеж – пубертета. Обикновено това е периодът между 11 години до 14 години.

По време на този етап от развитието на индивида настъпват хормонални, физически и психически промени. Съотнесено към гръбначното състояние, това е началото на пубертета – периодът, в който скоростта на прогресия на кривината на гръбначния стълб се променя най-бързо и тогава най-често се открива сколиозата.

Идиопатичен е термин, с който се описват заболявания с все още неизяснени причини за тяхната поява и нямат ясно определена причина за развитието им.

От какво се получава сколиоза? Етиология, патогенеза и патомеханизъм на сколиозата.

Както вече споменахме все още не е установена общоприета научно обоснована теория за факторите, които предизвикват появата и развитието на сколиозата. Във връзка с причините за сколиозата има три обвързани термина, които помагат за обясняването на процесите на възникване на сколиозата.

Етиологията стриктно назовава факторите, причиняващи заболяването.

Патогенезата обхваща механизмите на възникване на сколиозата.

Патомеханизмът е последователността на структурните и функционалните промени, произтичащи от патологичния процес.

Обичайно се използва термина „патогенеза“, като се има предвид, че в него се включва и патомеханизма. Много често не е свързано с етиологията.

Основното схващане на съвременните учени е, че поради неизяснени причини се получава неравномерен растеж на прешлен или група прешлени. Прешлените са костите, които образуват гръбначния стълб. Те са 7 шийни, 12 гръдни и 5 поясни. Променената форма на прешлените води до изместване на целия гръбначен стълб.

Вследствие на началната деформация по време на ускорения растеж при навлизане в пубертета сколиозата може да прогресира, както следва:

 • 10° – 20% прогресират 
 • 20° – 60% прогресират 
 • 30° – 90% прогресират 
 • 40° – 100% прогресират 

Порочен кръг

Причината за прогресията на изкривяването е т.нар. порочен кръг, описан от Stokes (2000) и допълнен от Burwell (2003). Този модел гласи, че порочният кръг започва от клиновидна деформация на прешлена и диска → сколиотична кривина → асиметрично натоварване → асиметричен растеж → увеличаване на клиновидната деформация и т.н.

Моделът е базиран на закона на Hueter-Volkmann, който гласи, че силите на натиск потискат растежа на костта, а силите на опън върху костта стимулират растежа ѝ.

други теории и хипотези

RASO (Relative Anterior Spinal Overgrowth)

Това е най-популярната теория в научните среди. Наречена е относителен преден гръбначен свръх растеж. Необичайното е, че се предполага започването на сколиозата с нетипичен растеж на прешлена отпред. Това води до появата на сили на срязване, които водят до асиметричната деформация на прешлена описана по-горе.

NOTOM (neuro-osseous timing of maturation)

Нервно костен период на съзряване е термин въведен от Burwell и Dangerfield (2002) за концепция, формулирана от Nachemson (1996) въз основа на изследванията на Sahlstrand и Lidström. Представлява несъответствие на растежа на гръбначния стълб и гръбначния мозък. Ако гръбначният стълб расте по-бързо от гръбначния мозък, това би довело до изправяне на физиологичната гръдна кифоза и до последващ преден гръбначен свръх растеж (виж по-горе.)

Постурална незрялост

Момичетата развиват по-често сколиоза от момчетата. Съотношението е средно 5:1 в полза на женския пол. Учените обясняват това с по-ранното навлизане в пубертета на момичетата и пика на растежа около 12 годишна възраст, докато при момчетата е около 14 годишна възраст. Това поставя момичетата в т.нар. постурална незрялост, те са по-фини, нежни и нямат достатъчната стабилност на мускулатурата на торса.

Походка

Човекът има изправена стойка и походка, която е естествена, като изнесе десен крак напред изнася лява ръка напред и обратно. Това води до ротация в гръдния дял на торса и поражда сили, които могат да се комбинират с горе посочените хипотези и да доведе до увеличаване на сколиотичната крива.

Мелатонин (хормон на епифизата)

Мелатонинът естествено се синтезира в епифизата. Неговата секреция е слаба през деня, а се увеличава на тъмно. Той подпомага постигането на спокоен и пълноценен сън през нощта и събуждането сутрин, отпочинали и изпълнени с енергия. В същото време мелатонинът е един от най-мощните антиоксиданти, които действат на две нива: на ниво клетъчна мембрана и вътре в самата клетка. Антиоксидантните му свойства имат доказан благоприятен ефект върху имунната система и стареенето. През 90-те години на миналия век група изследователи под ръководството на Dubousset предполагат, че сколиозата може да се развие в резултат на нарушен синтез на мелатонин. Machida (1996) съобщава намалени серумни нива на мелатонин при момичетата с бързо прогресираща идиопатична сколиоза. Неговата находка се поставя под въпрос от други автори, които не откриват разлики между нивата на мелатонин при момичетата със сколиоза и контролна група деца без сколиоза. В момента мелатонинът е с ограничена роля в патогенезата на сколиозата.

Генетика

Според Николова и Яблански (2016) ролята на генетичните фактори при развитието на гръбначни аксиални разстройства също се подчертава и се потвърждава от тенденцията на сколиозата да се развива в семейства с щам, предполагащ наследствено нарушение на структурата и функцията на естрогенния рецептор.
Настоящият консенсус е, че сколиозата е мулти-етиологично състояние, причинено от мутации в много различни гени.

Сколиозата според нас е нещо много сложно и не бива да се опростява нейната природа на поява и развитие. Ние сме изключително отговорни при лечението ѝ.

“Да се надяваме, че някой ден ще открием предразполагащите фактори и причините, следователно и по-ефективно лечение и превенция”, Мануел Риго

Статията има информативна цел и не замества консултацията със специалист.
Споделяйте познанието и цитирайте източника!