КУРС ЗА ФИЗИОТЕРАПЕВТИ

SEAS 2024

Ниво 1: 5 – 7 септември 2024 г.

Ниво 2: 8 – 10 септември 2024 г.

Място на провеждане: хотел Йегерхоф, Пловдив
 

Лектор: доктор Микеле Романо, директор на ISICO
Курсът се провежда на английски език с превод на български език.

Краен срок за заплащане: 15 юли 2024г.

Scientific Exercises Approach to Scoliosis
Д-р Микеле Романо, Италия

SEAS е акроним на Scientific Exercises Approach to Scoliosis и означава Научен подход за упражнения при сколиоза.

SEAS е разработен в Италия от Istituto Scientifico Italiano Colonna vertebrale (ISICO) през 2006 г.

КАКВО Е SEAS?
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ПРИДОБИЕТЕ ​
ПРИНЦИПИ
 • Принципите на SEAS се основават на:
 • специфична форма за корекция, наречена активна самостоятелна корекция, на която пациентът се обучава индивидуално;
 • корекцията се надгражда със стабилизиращи упражнения, които включват невро-мускулен контрол, проприоцептивна тренировка и баланс.
 • типовете упражненията са модифицирани, така че да бъдат включвани в ежедневните дейности.

SEAS се характеризира с когнитивно-поведенчески подход към пациента и неговото семейството, с цел постигане на максимално съответствие към лечението.

ISICO, в методиката си към неоперативното лечение на сколиозата, напълно следва ръководствата на SOSORT.

Курс SEAS - Научен подход за упражнения при сколиоза
УПРАЖНЕНИЯТА

 SEAS не залага на използването на допълнителни уреди или инструменти. Уредите се ползват с цел затрудняване на корекцията при упражнения.

Упражненията се подбират с помощта на тестове за физическа дееспособност (гъвкавост, равновесие, пространствена ориентация, сила на мускулатурата, ловкост, тонус на мускулатурата и мускулен дисбаланс). 

Подбират се от  5 до 7 упражнения, при които се използват качества, които не са добре развити при пациента и затрудняват поддържането на корекцията. 

Ако пациентът спортува, се дават упражнения и движения, специфични за спорта.

SEAS ПОДХОД

 SEAS не залага на използването на допълнителни уреди или инструменти. Уредите се ползват при упражненията, когато се цели затрудняване на корекцията. 

Упражненията се подбират с помощта на тестове за физическа дееспособност (гъвкавост, равновесие, пространствена ориентация, сила на мускулатурата, ловкост, тонус на мускулатурата и мускулен дисбаланс). 

Подбират се от  5 до 7 упражнения, при които се използват качества, които не са добре развити при пациента и затрудняват поддържането на корекцията. 

 

Ако пациентът спортува, се дават упражнения и движения, специфични за спорта.

3 дни

Ниво 1: 3 дни
Ниво 2: 3 дни 

Курсът комбинира теоретични обяснения и практически занимания. 

Хорариум 24 учебни часа

Практическата работа включва разглеждане на клинични случаи с реални пациенти.

Сертификат

Сертификатът за Ниво 1 дава право на участие в Ниво 2 с най-малко 6 месеца период между двете нива.

АВТОБИОГРАФИЯ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
ДОКТОР МИКЕЛЕ РОМАНО
Курс SEAS - Научен подход за упражнения при сколиоза - д-р Микеле Романо

Образование и опит

 • Микеле Романо е физиотерапевт, съосновател и директор на ISICO;
 • Завършва рехабилитационни науки. 26 години упражнява клинична, научна и преподавателска дейност в областтта на гръбначната патология;
 • Микеле Романо е един от създателите на SEAS – Scientific Exercises Approach to Scoliosis, метод за научно доказани упражнения при лечение на сколиоза. Методът SEAS Романо активно подкрепя и промотира по света чрез професионални курсове, провеждащи се на различни континенти;
 • Романо е публикувал голям брой научни статии за консервативното лечение при сколиоза, негови публикации има и в рецензирани международни списания;
 • Романо е първи автор на систематична рецензия за упражненията при сколиоза в Cochrane и съавтор на други две свързани със сколиоза;
 • Той е член на научния комитет на GSS – Gruppo di Studio della Scoliosi  (Италианска научна група за лечение на сколиоза и гръбначни заболявания), а до 2008 година е президент на SOSORT – Society for Scoliosis, Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (Дружество за Ортопедично и Рехабилитационно лечение при Сколиоза).

В България са проведени две обучения за физиотерапевти, кинезитерапевти и рехабилитатори, съответно през 2018 г. и 2019 г. от директора на ISICO и основател на методиката д-р Микеле Романо

Повече за д-р Микеле Романо тук.

КУРС SEAS
ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ КУРСЪТ?

ФИЗИОТЕРАПЕВТИ, КИНЕЗИТЕРАПЕВТИ И РЕХАБИЛИТАТОРИ

.

СТУДЕНТИ В НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
ТЕМИ И СЪДЪРЖАНИЕ
 • Ниво 1
 • Ниво 2

COURSE DURATION
3 days

DAY SCHEDULE
from 09:00 a.m. to 18:30 p.m.

CONTENT

First Day
9.00 am. Scoliosis: Basic Concept. SEAS approach
11.00 am Break
11.15 am RX Assessment. Clinical Assessment
1.00 pm. Break
2.00 pm. Active Self-correction, theory and practice
4.00 pm. Break
4.15 pm. Active self-correction in practice.
6.30 pm. End of the first day


Second Day
8.30 am. Self-correction and SEAS exercises. Theory and practice.
11.00 am. Break
11.15 am. Self-correction clinical cases and practice
1.00 pm. Break
2.00 pm. Double curves. Clinical cases and practice
4.00 pm. Break
4.15 pm. Double curves. Clinical cases and practice
6.30 pm. End of the second day


Third Day
8.30 am. SEAS exercises. Scoliosis Manager.
10.15 am. Exam.
11.00 a.m. Break  
11.15 am. Patient 1
12.15 am. Patient 2
1.15 p.m. Break 
1.45 pm. Clinical cases.
2.00 pm. Patient 3
4.00 pm. End of the course.

COURSE DURATION
3 days

DAY SHEDULE
from 09:00 a.m. to 18:30 p.m.

CONTENT

First Day
9.00 am. The spinopelvic sagittal alignment
11.00 am Break
11.15 am SEAS treatment of adult scoliosis and other adult deformities
1.00 pm. Break
2.00 pm. Adult scoliosis and deformities, practice and clinical cases
4.00 pm. Break
4.15 pm. Adult scoliosis and deformities, practice and clinical cases
6.30 pm. End of the first day


Second Day
8.30 am. SEAS treatment of sagittal alignment pathologies, in adolescents and adults: thoracic
hyperkyphosis, thoraco-lumbar kyphosis.
11.00 am. Break
11.15 am. SEAS treatment of sagittal alignment pathologies, practice and clinical cases.
1.00 pm. Break
2.00 pm SEAS self-correction combined movements, practice
4.00 pm. Break
4.15 pm. Clinical cases.
6.30 pm. End of the second day


Third Day
8.30 am. Evolution of the complexity of the exercises and the complexity of the self-correction
10.15 am. Exam.
11.00 a.m. Break
11.15 am. Practice and clinical cases
1.15 p.m. Break
1.45 pm. Screening.
2.00 pm. Simplified self-correction for the application in the daily life. Practice.
4.00 pm. End of the course

Курс SEAS - Научен подход за упражнения при сколиоза - Лого
KУРС SEAS
Scientific Exercises Approach to Scoliosis

Какво е SEAS?

SEAS е разработен в Италия от Istituto Scientifico Italiano COlonna vertebrale (ISICO). Проучванията датират от 60-те години на миналия век, когато A. Negrini създава “Centro Scoliosi Negrini”. 
Първоначално упражненията са базирани на френския метод, известен като Lion approach, а през 2006 година се утвърждава подходът SEAS
В България са проведени две обучение на кинезитерапевти и рехабилитатори (физиотерапевти), съответно през 2018 г. и 2019 г. от директора на ISICO и основател на методиката д-р Микеле Романо.
КУРСОВЕ. ОБУЧЕНИЯ. СЪБИТИЯ
Още събития
Получавайте месечния бюлетин на Сколио БГ

Научавайте първи всички новости, събития и интересни факти от света и България и бъдете правилно информирани с месечния бюлетин на Сколио БГ.

ТЕЛЕФОН И ИМЕЙЛ

0884 717 888
siz@siz.bg

АДРЕС

гр.София, 1404 ж.к. Стрелбище
бул.”Петко Ю. Тодоров”, блок 5

КАБИНЕТИ

Център “Спорт и здраве”
УСБАЛО “Проф. Бойчо Бойчев”
Медицински център “Медикеър”