Запис на доклада: "Съвременната кинезитерапия при гръбначни изкривявания" на Борислав Чонгов, доктор

Съвременна кинезитерапия при гръбначни изкривявания

Съвременната кинезитерапия при гръбначни изкривявания се основава на иновативни методи като Концепцията на Риго, SEAS, FITS, Шрот терапия и др. Докладът “Съвременна кинезитерапия при гръбначни изкривявания” представя различните подходи към физиотерапевтичното лечение на гръбначни изкривявания в ракурса на историческия преглед и традициите в България.

Съвременна кинезитерапия при гръбначни изкривявания Read More »