Кристина Мутафова
кинезитерапевт

Месторабота:

Център по сколиоза “Спорт и здраве”

Образование:

  • Специалност „Кинезитерапия“ в Национална спортна академия “Васил Левски”;
  • Образователна степен:  бакалавър
Професионален стаж:
  • От 2022 г. до момента в работи в център по сколиоза “Спорт и здраве”;
  • 2022 г. – стажант по проект на МОН “Студентски практики”

Допълнителни квалификации:

  • 2023 г. – BSPTS Концепцията на Риго – ниво 1 с инструктор Борислав Чонгов;
  • 2022 г. – BSPTS Концепцията на Риго-Базов курс, с инструктор Борислав Чонгов;
  • 2022 г.-Кинезиологичоен тейпинг на горен квадрант, с лектор доц. М. Еремиев, доктор
  • 2021 г. – „Еластично съпротивление, проприоцептивна тренировка и миофасциална релаксация във физикалната терапия и спорта“, с инструктор Веселин Пенков.

Аз съм от Бургас. Интересите ми във физиотерапията са свързани с гръбначните изкривявания и патолигии на опорно дивгателния апарат. 

В екипа на “Спорт и здраве” имам възможността да работя и същевременно да се обучавам във физикална терапия, работа с ергон и специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза.”