КАКВО Е SEAS?

Научен подход за упражнения при сколиоза – SEAS

SEAS е абревиатура на ”Scientific Exercises Approach to Scoliosis” 

Принципите на SEAS се основават на специфична форма за корекция, наречена активна авто-корекция, на която пациентът се обучава индивидуално и след това се надгражда със стабилизиращи упражнения, които включват невро-мускулен контрол, проприоцептивна тренировка и баланс. Типовете упражненията са модифицирани, така че да бъдат включвани в ежедневните дейности.

Подходът на SEAS се характеризира също с когнитивно-поведенчески подход към пациента и неговото семейството, с цел постигане на максимално съответствие към лечението.
ISICO, в подхода си към неоперативното лечение на сколиозата, напълно следва ръководствата на SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment).

ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията е затворена!

Всички участници, които са включени в курса, ще получават актуална информация за събитието на посочените от тях имейли.

За информация и записване за следващ курс на ISICO в България, следете сайта или позвънете на 0884 717 888.

ЛЕКТОР

Микеле Романо е физиотерапевт, съосновател и директор на ISICO.

Завършил рехабилитационни науки, той продължава да упражнява клинична, научна и преподавателска дейност и вече 26 години работи в областтта на гръбначната патология.

Микеле Романо е един от създателите на Научния подход за упражнения при сколиоза SEAS  (Scientific Exercises Approach to Scoliosis).  Подхода SEAS Романо активно подкрепя и промотира по света чрез професионални курсове, провеждащи се на различни континенти.

Романо е публикувал голям брой научни статии за консервативното лечение при сколиоза, негови публикации има и в рецензирани международни списания.

Романо е първи автор на систематична рецензия за упражненията при сколиоза в Cochrane и съавтор на други две свързани със сколиоза.

Той е член на научния комитет на GSS – Gruppo di Studio della Scoliosi  (Италианска научна група за лечение на сколиоза и гръбначни заболявания),а до 2008 година е президент на SOSORT – Society for Scoliosis, Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (Дружество за ортопедично и рехабилитационно лечение при сколиоза).

Повече информация за Italian Scientific Spinal Institute – Milan

Подробна автобиография на Микеле Романо последвайте в линка.

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ

499 евро/976 лв – такса до 10.08.2019г.

249,50 евро/488 лв – 50% авансово плащане до 10.05.2019г.


Максимален брой участници – 20

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛНА РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА – 10.08.2019г.

В случай на незапълване капацитета на курса и неговото анулиране всички предплатени такси или капаро от съответната такса ще бъдат връщани обратно.

В случай, че анулирате Вашето участие, предплатената такса не се възстановява. Капаро не се възстановява. В случай, че не се явите в деня на курса, заплатената такса не се възстановява.

Таксата правоучастие включва:

  • Сертификат от ISICO  с валидност 5 години. Акредитацията може да бъде подновена, посещавайки следващо ниво на курса SAA – SEAS II или след преминаването на опреснителен курс от 1 ден, завършващ с изпит
  • Обучителни материали на английски език и достъп до онлайн платформа след регистрация в ISICO
  • Обучителни материали за предварителна подготовка. Обучителни материали на разположение в  дните от курса
  • Кафе паузи 
  • Всички участници подписват етичен кодекс, съобразен с изискванията на SOSORT

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

София, хотел Сити Авеню

Дата: 6-8 септември 2019г.
Адрес:  ул. „Осогово“ 49, 1303 Център, София
Tелефон: +359 2 471 5000
Web: www.hotelcityavenue.com