Психологически аспекти, свързани с оценката и лечението на идиопатична сколиоза при юноши и възрастни

Уебинар: Психологически аспекти при идиопатична сколиоза

Как да подкрепим пациентите със сколиоза, как да успокоим тревожните родители? Ценни психологически съвети и стратегии в уебинара на SOSORT на тема “Психологически аспекти, свързани с оценката и лечението на идиопатична сколиоза при юноши и възрастни”.

Уебинар: Психологически аспекти при идиопатична сколиоза Read More »