ОСНОВНИ ЦЕЛИ

БАЗОВ КУРС:

Основната цел на базовия курс „Еластично съпротивление, проприоцептивна тренировка и миофасциална релаксация във физикалната терапия и спорта“ е усъвършенстване на клиничната ефективност чрез употребата на леснодостъпно оборудване като ластици, топки, баланс борд, флекс бар, фоум ролер и др., но с нов подход при използването им. Лекциите протичат с демонстрации на оригинални решения за различни клинични случаи от практиката на терапевтите. Курсът подобрява клиничните умения на физиотерапевтите при рехабилитация на пациенти и спортисти, с помощта на доказан иновативен и научен подход, базиран на доказателствената физиотерапия и следваща принципите на проф. Владимир Янда, Алойс Брюгер и др. Информацията, представена в курса, се базира на опита на водещи физиотерапевти от целия свят и най-новите им проучвания. Лекционната материя покрива голям спектър от познания, които се прилагат, както за рехабилитация, така и за рекреация, профилактика и в спорта. Базовият курс се отличава с висока приложимост на знанията непосредствено след неговото приключване. Този курс съчетава 50% теория и 50% практика.

Дата и място на провеждане: 

26 – 27 октомври 2019г., град София, хотел Сити Авеню

Краен срок за записване:

04.10.2019г.

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ

Поименен сертификат от Асоциацията на физиотерапевтите в България за всички участници в THERABAND Academy България.

Участниците в Базовия курс на THERABAND получават:

– учебно помагало с лекционни материали от презентациите, химикалка;
– новият CLX -11 лупа
– индивидуално тестване на всички налични по време на курсовете продукти от гамата на THERABAND;
Кафе паузи

КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

Спорт и здраве организира обучения за специалисти- физиотерапевти, кинезитерапевти, рехабилитатори, преподаватаели по кинезитерапия, треньори и спортисти в рамките на международната организация THERABAND Academy. През 2012 г. е проведен първият базов курс в Национална спортна академия „Васил Левски“, а от 2013 г. базовият курс е включен към програмата на Асоциацията на физотерапевтите в България. До този момент през обучителната програма на THERABAND Academy България са преминали редица специалисти от страната и чужбина. Днес методът се използва в клиниката в болници в София, Варна, Пловдив, домове за медикосоциални грижи и спортно-възстановителни центрове.

Специалистите, преминали курсовете на THERABAND Academy България, остават в течение с най-новите открития за рехабилитация на световната марка. Те разполагат с възможността за обмяна на опит и партньорство. След изнасяне на пръвите доклади на Борислав Чонгов с резултати от клиничната практика на научни конгреси и конференции, последва голям интерес и публикации от ВМА София – Анна НиколоваНСА София – ст. ас. Гергана МарковскаМБАЛ Пълмед Пловдив – Радослав Енчев и много други.

ЛЕКТОР

Борислав Чонгов е кинезитерапевт с дългогодишна практика. През 2011 година той е изпратен в Германия, за да представлява България в регулярните обучения на THERABAND ACADEMY за кинезитерапевти от цял свят. Следващата година той достига статут black level инструктор, най – високият за България. На обучението във Франкфурт през 2013 година Борислав Чонгов получава награда от THERABAND ACADEMY за най-добър нов инструктор в Европа за 2012-2013г. От 2014 година Борислав Чонгов е утвърден преподавател нa THERABAND ACADEMY.

От 2011 година у нас започват да се провеждат ежегодни обучения на тема „Еластично съпротивление, проприоцептивна тренировка и миофасциална релаксация във физикалната терапия и спорта“ с лектор Борислав Чонгов. От февруари 2013 година курсовете стават част от програмата на Асоциацията на физиотерапевтите в България. Към момента обучението са преминали кинезитерапевти, рехабилитатори и терапевти от различни институции в страната, преподаватели от Национална спортна академия и студенти от България и чужбина.

От 2014 година THERABAND методите се преподават в Национална спортна академия под формата на свободноизбираема дисциплина.