Курсът BSPTS – C1 за 3D третиране на сколиозата се проведе в България от 7 до 16 ноември 2019 г.  с подкрепата на:

Българска Ортопедична и Травматологична  Асоциация  

Асоциaцията на Физиотерапевтите в България  

Barcelona Scoliosis Physical Therapy School – BSPTS

BSPTS, в подхода си към неоперативното лечение на сколиозата, напълно следва ръководствата на SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) и SRS (Scoliosis Research Society).

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА BSPTS C1

 1. Исторически преглед на принципите на Шрот метода и връзката с BSPTS.
 2. Разбиране на мултидисциплинарния подход при консервативното третиране на сколиозата.
 3. Обучение в персонално индивидуализирано клинично изследване на пациентите.
 4. Разбиране на рентгенографските вариации при сколиозата и специфичните класификации.
 5. Определяне типа и вида на неоперативното третиране на пациентите със сколиза.
 6. Изготвяне на различни терапвтични планове и задачи според спецификата на пациента.
 7. Обучение и използване на 3-D принципите на корекция, съобразно Шрот BSPTS.
 8. Обучение в петте основни стартови позиции (тилен лег, лег, страничен лег, седеж и стоеж)
 9. Обучение в принципите на корекция при активности в ежедневието на пациентите

Д-Р МАНУЕЛ РИГО

 • Специализация във физиотерапевтично и ортопедично лечение на сколиоза (Institute E. Salvá, BCN; KSK, Germany).
 • Лектор по метoда Шрот (Schroth) от 1989г. (Регионални и международни курсове).
 • Професор във Физиотерапевтичния институт Gimbernat (UAB) от 1990г.
 • PhD от 2000г. на Факултета  „Radiology and Physical Medicine“ към Universidad de Córdoba.
 • Професор към Bundesfachschule für Orthopädie-Technik Dortmund – BUFA, Germany от 2002г., преподаващ Chêneau principles.
 • Основател на Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS) 2009г.
 • Първи президент и един от основателите на SOSORT от 2006г. до 2008г. Съпредседател на Научната комисия на SOSORT.

БОРИСЛАВ ЧОНГОВ

 • Кинезитерапевт в МЦ „Ортомед» към УСБАЛ по Ортопедия „Проф. Б. Бойчев“ Горна Баня, София.
 • Theraband Academy инструктор. Обучения за специалисти физиотерапевти от 2011г.
 • Шрот метод за специализирани упражнения при сколиоза. Сертифициран от BSPTS C1 през 2014г., Барселона, Испания.
 • Сертифициран от BSPTS C2 през 2015 г., Зволе, Холандия
 • Инструктор на
 • SEAS 1 (Scientific Exercise Approach to Scoliosis). Сертифициран от Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale (ISICO) през 2018 г. в София, България.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 • Диплома за физиотерапевт (рехабилитатор, кинезитерапевт) или лекар
 • Попълнена регистрационна форма
 • Препоръка от лекар ортопед (не е задължително, но дава предимство за участие)

ПРИЕМЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ОДОБРЕНИЕ.

Максималният допустим брой участници в курса е 8 човека.

 • Лечението на сколиозата е мултидисциплинарно. Необходим е екип от обучени специалисти: лекар ортопед, физиотерапевт (рехабилитатор, кинезитерапевт), ортопедичен техник (обучен да изработва корсети) и психолог (при необходимост). Воденето и проследяването на лечението се осъществява от лекаря ортопед.

  Поради тази причина препоръчваме на физиотерапевтите (рехабилитатори, кинезитерапевти), които желаят да бъдат обучени да имат контакт (удостоверен с препоръка) с лекар ортопед и готовност за работа в екип.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

C2: Advanced 3-D Treatment of Scoliosis

 • Продължителност на курса – 10 дни
 • Обучените специалисти полагат писмен изпит за сертифициране. Оценката трябва да бъде по-голяма от 70% вярно съдържание на отговорите.
 • Сертификатът за BSPTS С1 е предназначен за индивидуално 1:1 лечение на пациенти с адолесцентна идиопатична сколиоза. Може да се прилага с ограничения в случаи на деца с невромускулна сколиоза. Курсът не е предназначен за третиране на възрастни с болезнена, дегенеративна сколиоза и групови занимания. Не дава право да се използват материалите за обучение на други физиотерапевти при лечението на сколиоза.
 • Сертификатът BSPTS С2 е необходим за лечение на възрастни с дегенеративни и болезнени сколиози, за пациенти след оперирана сколиоза, за водене на групови занимания. Може да се вземе участие в BSPTS C2 курс в рамките на 1 до 3 години след полагане на При неявяване на BSPTS C2 в период не по-дълъг от 3 годнини, сертифицирането BSPTS C1 се губи.
 • Всички участници подписват етичен кодекс, съобразен с изискванията на BSPTS, SRS и SOSORT.

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

15% отстъпка за редовни членове на АФБ и БОТА – 2659 лв

Редовна такса: 1600 евро / 3129 лв

Краен срок за заплащане на пълна регистрационна такса – 07.10.2019г.

Ако желаете да участвате в курса Schroth BSPTS C1  в периода  7-16 ноември 2019г. в София,

моля,  изпратете запитване към организатора „Физио Нова“ ООД на имейл: physionova@siz.bg

или на  телефон: 0884 717 888.

Спортно-възстановителен център „Спорт и здраве“

Гр. София, бул. „П. Ю. Тодоров“, блок 5

Организатор: Физио Нова ООД

Имейл: physionova@siz.bg , телефон: 0884 717 888