Физиотерапия и кинезитерапия

Физиотерапията е професия в здравеопазването, насочена към промоция на оптимално и функционално състояние. Целите на физиотерапията се постигат чрез научно обосновано прилагане на физикални методи (физически упражнения, мануална терапия, естествени и преформирани физикални фактори) в цялостния процес на изследване, анализ, оценка, прогнозиране, терапия и проследяване на резултатите, при състояния на дисфункции и неспособност (Въведение във физиотерапията, 2012г., под редакцията на проф. Н. Попов, д.н.).

Кинезитерапия е сложна дума образувана от две части. Кинези обозначава всичко свързано с движенията на човешкото тяло с цел придвижване в пространството или извършване на дейности от ежедневния ни живот като спорт, упражнения, работа и всичко друго. (Кинезиология, например е науката, изучаваща движенията на човешкото тяло). Терапия по значение на българския тълковен речник е определена като дял от медицината, който се занимава с определяне начините за лекуване на различните болести. Най-общо казано терминът „кинезитерапия“ се определя като лечение чрез движение или също така масово използван термин в близкото минало – лечебна физкултура.

За да подобри здравето на пациента или клиента кинезитерапевтът използва множество различни техники. По- известните от тях са: пасивни упражнения, активни упражнения, упражнения срещу различен вид съпротивление (мануално, изотонично, еластично), изометрични упражнения, дихателна гимнастика, проприоцептивно нервно-мускулно подпомагане, стречинг, проприоцептивна тренировка, упражнения на голяма терапевтична топка (Swiss ball), масаж, мануална терапия, техники на Бобат, Войта, Кабат, Мълиган и много други. За подобряване на движенията може да се използва крио, топлина, електричество и множество мазила с многообразните им съставки и ефекти. Правилната комбинация от прилагането на техника и мазило цели подобряване на движенията и функцията на тялото,  духа и психиката на човека. Кинезитерапията може да се използва за подобряване на здравето, профилактика от пренатоварване и травми при спортисти и работещи хора.

Chervena elastichna THERABANBD
Mini ball Theraband

Кинезитерапия при травми

Chervena elastichna THERABANBD 2

Професионален масаж

IMGP6698

Възстановяване на елитни спортисти