Книжката „Носиш ли си корсета?“ е създадена в подкрепа на деца, който преминават през корсетолечение. В нея са събрани полезни съвети, които децата и техните родители могат да приложат в ежедневието, за да преодолеят по-лесно трудностите, с които ще се сблъскат по време на лечението с корсет. В българския вариант на книжката са поместени красивите и цветни илюстрации, рисувани от български деца.

Книжката е създадена от Италианския институт за лечение на сколиоза в Милано – ISICO и се разпространява безплатно.

„… Твоят корсет е най-добрият ти приятел! Да, той е неудобен, дразнещ и понякога доста непоносим – приятел, маскиран като враг! Това лечение е трудно, но не е невъзможно. Ние знаем това, защото познаваме много млади хора като теб.

…Има много хора, които ще те подкрепят: твоето семейство, лекаря, който ти е предписал лечението, физиотерапевта ти и ортопедичния техник. Всички тези хора ще бъдат с теб на всяка крачка от пътя, работейки решително, за да си сигурен, че когато станеш възрастен, ще имаш силен гръб, който работи добре.“

Изтеглете оттук книжката на български език. 

Изтеглете оттук книжката на английски език. 

За записване и информация: 0884 717 888

Програма Scoliosis Summer School е разработена за деца с установени гръбначни изкривявания. Децата ще работят по методa BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School), базиран на Шрот и подхода SEAS (Scientific Exercises Approach of Scoliosis), които включват физиотерапевтични специфични упражнения при сколиоза, одобрени от SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment).
Scoliosis Summer School цели специализираната физиотерапия да бъде приложена интензивно, в съчетание с висока физическа активност. Децата ще бъдат потопени в различна от ежедневието среда, сред природата и в комапнията на свои връстници. Участие могат да вземат, както деца, които са обучени по метода на BSPTS или SEAS, така и деца, които сега стартират своята терапия. Наричаме нашата програма „училище“, защото децата ще придобият умения как да изградят своето ежедневие, за да бъдат здрави и щастливи.

Rentgen SIZ

Методът BSPTS за 3-D третиране на гръбначните изкривявания и в частност на сколиозата е базиран на принципите на най-популярния в света метод на Шрот (Schroth). Разработен от Катерина Шрот, която въвежда новаторската си практика и иновативни физиотерапевтични, коригиращи гръбнака и торса упражнения през 1920г.

Методът BSPTS изучава лечението на сколиоза в 3-D перспектива. Лечението се основава на сензорно-моторни и кинестетични принципи. Лечението цели:

 • да улесни коригирането на неправилната поза
 • да научи пациента да поддържа коригираната поза в ежедневните дейности, с цел да се сведе до минимум прогресията на сколиоза и последващо деформране на гръбначния стълб.

Индвидуалната програма с упражнения се определя зависимост от степента и вида на сколиозата. Пациентите могат да посещават индивидуални занимания, да преминат към занимания в група или да им бъде  назначена интензивна програма. За повече информация!

SEAS е абревиатура на ”Scientific Exercises Approach to Scoliosis”.

Scientific Exercises Approach to Scoliosis (SEAS) е подход, разработен в Италия от Istituto Scientifico Italiano Cоlonna vertebrale (ISICO). В основата на SEAS стои специфичната активна триизмерна самостоятелна корекция; стабилизация на гръбнака, основана на актуалната физиотерапевтична литература; проследяване на автоматичния рефлексен отговор, а именно подсъзнателна самокорекция, която трябва да помогне за постигане на по-добра интеграция в ежедневието; когнитивно-поведенчески подход към пациента за приемане и изпълнение на лечението; вариабилност при изпълнението на упражненията вместо абсолютна повтаряща се точност на движенията. Информация, подкрепяща научната достоверност на подхода SEAS, бихте могли да прочете в публикуваните референции на сайта на ISICO: https://en.isico.it/research.

ISICO, в подхода си към неоперативното лечение на сколиозата, напълно следва ръководствата на SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment).

Индвидуалната програма с упражнения се определя зависимост от степента и вида на сколиозата. Пациентите могат да посещават индивидуални занимания, да преминат към занимания в група или да им бъде  назначена интензивна програма. За повече информация!

TheraBand курс, базиран на базовия курс: „Еластично съпротивление, проприоцептивна тренировка и миофасциална релаксация във физикалната терапия и спорта“

Вие избирате мястото и датата на събитието, ние идваме, за да ви обучим!

Адаптирана програма спрямо Вашата практика!

Продължителност – 1 ден

Групи от 4 до 6 човека

Подходящ за лекари, кинезитерапевти и рехабилитатори.

За повече информация, се свържете с нас на 0884 717 888.

Основната цел на базовия курс „Еластично съпротивление, проприоцептивна тренировка и миофасциална релаксация във физикалната терапия и спорта“ е усъвършенстване на клиничната ефективност чрез употребата на леснодостъпно оборудване като ластици, топки, баланс борд, флекс бар, фоум ролер и др., но с нов подход при използването им.

Лекциите протичат с демонстрации на оригинални решения за различни клинични случаи от практиката на терапевтите. Курсът подобрява клиничните умения на физиотерапевтите при рехабилитация на пациенти и спортисти, с помощта на доказан иновативен и научен подход, базиран на доказателствената физиотерапия и следваща принципите на проф. Владимир Янда, Алойс Брюгер и др.

Информацията, представена в курса, се базира на опита на водещи физиотерапевти от целия свят и най-новите им проучвания. Лекционната материя покрива голям спектър от познания, които се прилагат, както за рехабилитация, така и за рекреация, профилактика и в спорта. Базовият курс се отличава с висока приложимост на знанията непосредствено след неговото приключване. Този курс съчетава 50% теория и 50% практика.

Спорт и здраве ЕООД е създадена през 2009г. Основната дейност на фирмата е насочена към:

 • Кинезитерапия и рехабилитация;
 • Лечение на сколиоза по метода на Шрот (Schrot) и SEAS;
 • Научно-изследователска дейност;
 • Образователна дейност;
 • Възстановяване на елитни спортисти.

Нашата цел е да насърчаваме пациентите към превенция на тяхното здраве и успешно да ги възстановяваме, да разпространяваме научни изследвания в областта на кинезитерапията, да предоставяме информация за образователните програми на TheraBand и иновативни продукти за рехабилитация и здраве от целия свят.

Този уебсайт служи за източник на информация, свързана с кинезитерапията. Той е насочен към физиотерапевти, кинезитерапевти, рехабилитатори, студенти по кинезитерапия, пациенти и потребители. Информацията, представена в този сайт, е:

 • арсенал от знания, получени в Национална спортна академия „Васил Левски”;
 • положени международни сертифицирани курсове на обучение, участия в конгреси и конференции;
 • следствие от клиничната практика с пациенти и досега с водещи български ортопеди;
 • резултат от собствени изследвания, подкрепени с положителните рецензии на български медицински специалисти в областта на ортопедията и кинезитерапията.