В рамките на обучението Шрот BSPTS – C1 д-р Мануел Риго ще изнесе лекция на тема: „Correspondence between brace аnd PSSE (Physiotherapy Scoliosis Specific Exercises) principles of correction./Взаимовръзката между принципите на корекция при специфичните физиотерапевтични упражнения (СФУС) и корсетолечението при сколиоза“. Лекцията е част от научната програма на XX-та международна конференция по Спортна медицина, която ще се проведе в комплекс „Царско село”, София  на 11 ноември 2019г., с начало на научната сесия: 15:45 часа.

Асоциацията на физиотерапевтите в България ще удостои д-р Мануел Риго с плакет за принос към изграждането и развитието на метода BSPTS Concept by Rigo в България.

Д-р Риго е основател на Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS) 2009г., първи президент и един от създателите на Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT). Д-р Риго е почитан и признат учен с ценен принос към изследването на сколиозата и корсетолечението в света.

Курсът Шрот BSPTS – C1 се организира от Асоциaцията на Физиотерапевтите в България  и с подркепата на Българска Ортопедична и Травматологична  Асоциация

 

За записване и информация: 0884 717 888

Програма Scoliosis Summer School е разработена за деца с установени гръбначни изкривявания. Децата ще работят по методa BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School), базиран на Шрот и подхода SEAS (Scientific Exercises Approach of Scoliosis), които включват физиотерапевтични специфични упражнения при сколиоза, одобрени от SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment).
Scoliosis Summer School цели специализираната физиотерапия да бъде приложена интензивно, в съчетание с висока физическа активност. Децата ще бъдат потопени в различна от ежедневието среда, сред природата и в комапнията на свои връстници. Участие могат да вземат, както деца, които са обучени по метода на BSPTS или SEAS, така и деца, които сега стартират своята терапия. Наричаме нашата програма „училище“, защото децата ще придобият умения как да изградят своето ежедневие, за да бъдат здрави и щастливи.

Rentgen SIZ

Методът на Шрот – д-р Мануел Риго, BSPTS

Методът BSPTS за 3-D третиране на гръбначните изкривявания и в частност на сколиозата е базиран на принципите на най-популярния в света метод на Шрот (Schroth). Разработен от Катерина Шрот, която въвежда новаторската си практика и иновативни физиотерапевтични, коригиращи гръбнака и торса упражнения през 1920г.

Методът BSPTS изучава лечението на сколиоза в 3-D перспектива. Лечението се основава на сензорно-моторни и кинестетични принципи. Лечението цели:

 • да улесни коригирането на неправилната поза
 • да научи пациента да поддържа коригираната поза в ежедневните дейности, с цел да се сведе до минимум прогресията на сколиоза и последващо деформране на гръбначния стълб.

Индвидуалната програма с упражнения се определя зависимост от степента и вида на сколиозата. Пациентите могат да посещават индивидуални занимания, да преминат към занимания в група или да им бъде  назначена интензивна програма. За повече информация!

SEAS е абревиатура на ”Scientific Exercises Approach to Scoliosis”.

Scientific Exercises Approach to Scoliosis (SEAS) е подход, разработен в Италия от Istituto Scientifico Italiano Cоlonna vertebrale (ISICO). В основата на SEAS стои специфичната активна триизмерна самостоятелна корекция; стабилизация на гръбнака, основана на актуалната физиотерапевтична литература; проследяване на автоматичния рефлексен отговор, а именно подсъзнателна самокорекция, която трябва да помогне за постигане на по-добра интеграция в ежедневието; когнитивно-поведенчески подход към пациента за приемане и изпълнение на лечението; вариабилност при изпълнението на упражненията вместо абсолютна повтаряща се точност на движенията. Информация, подкрепяща научната достоверност на подхода SEAS, бихте могли да прочете в публикуваните референции на сайта на ISICO: https://en.isico.it/research.

ISICO, в подхода си към неоперативното лечение на сколиозата, напълно следва ръководствата на SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment).

Индвидуалната програма с упражнения се определя зависимост от степента и вида на сколиозата. Пациентите могат да посещават индивидуални занимания, да преминат към занимания в група или да им бъде  назначена интензивна програма. За повече информация!

Спорт и здраве ЕООД е създадена през 2009г. Основната дейност на фирмата е насочена към:

 • Кинезитерапия и рехабилитация;
 • Лечение на сколиоза по метода на Шрот (Schrot) и SEAS;
 • Научно-изследователска дейност;
 • Образователна дейност;
 • Възстановяване на елитни спортисти.

Нашата цел е да насърчаваме пациентите към превенция на тяхното здраве и успешно да ги възстановяваме, да разпространяваме научни изследвания в областта на кинезитерапията, да предоставяме информация за образователните програми на TheraBand и иновативни продукти за рехабилитация и здраве от целия свят.

Този уебсайт служи за източник на информация, свързана с кинезитерапията. Той е насочен към физиотерапевти, кинезитерапевти, рехабилитатори, студенти по кинезитерапия, пациенти и потребители. Информацията, представена в този сайт, е:

 • арсенал от знания, получени в Национална спортна академия „Васил Левски”;
 • положени международни сертифицирани курсове на обучение, участия в конгреси и конференции;
 • следствие от клиничната практика с пациенти и досега с водещи български ортопеди;
 • резултат от собствени изследвания, подкрепени с положителните рецензии на български медицински специалисти в областта на ортопедията и кинезитерапията.